Posebno poglavje pa zaslužita seksizem in mizoginizem ne samo Žabota (ki je bil za svoje seksistične izjave in obnašanje prijavljen s strani dveh mlajših delavk oziroma udeleženk festivala Vilenice 2004), temveč tudi večine »upravljavcev« DSP in tudi PEN – pravzaprav je tovrstno »izničenje« obstoja, dela in pomena žensk praksa kar vsega literarnega, pa tudi družbenega in političnega polja na Slovenskem – o čemer se lahko prepriča vsak vsaj malo bolj senzibilen človek. Zaradi uzurpacije in udušitve polja sem se odločila pred dobrim tednom izstopiti iz PEN: tam so zavrnili moje predloge za nekatere nove članice PEN (v katerem so ženske že a priori izrazito slabo zastopane), kar kaže na to, da ti »poročeni heteroseksualni domoljubni starejši moški« (citirano po Barbari Rajgelj) niso pripravljeni zares prisluhniti nikomur, ki to ni, kaj šele koga drugačnega sprejeti v vodilne vrste. Ali je tako moč voditi kulturno ministrstvo ali celo državo? – No, zoper take sem šla demonstrirat.

Nočem nikomur osebno škodovati. Namen mojega pisanja je le javnost opozoriti na to, kar vidim kot škodljivo prakso. Zanima me, ali se bo našel še kdo, ki bo spregovoril zoper tako enoumno prisvojitev celotnega polja? Ali pa kaj duhovitega napravil? Še bolj pa se seveda veselim drugačnih pričevanj, mnenj in analiz – takšnih, ki me bojo prepričala, da se motim in da so te stvari v resnici vse drugačne, lepše in boljše.

Barbara Korun je pesnica, članica DSP