Kar pa se zdaj ni zgodilo. Ena od kandidatk se je namreč pritožila, povod za pritožbo pa je bilo dejstvo, da razpis ni bil enak prejšnjim, saj ni vseboval kriterija glede opredeljenih pacientov. Zdaj naj bi nov razpis namesto občine, ki očitno pri tem ni uspešna, objavilo Osnovno zdravstvo Gorenjske. pk