Občina je sicer za pet milijonov evrov odkupila in obnovila eno od starih železarskih hal na območju Stare Save ter jo namenila novi jeseniški tržnici. Za naložbo so prejeli tudi 3,2 milijona evrov evropskega denarja. Po prvih napovedih bi morali tržnico odpreti že pred dvema letoma, a se je zapletalo z gradnjo in izbiro koncesionarja. Nazadnje so za koncesionarja izbrali domače knjigovodsko podjetje A-kont, koncesijo so podelili za pet let, letna koncesnina pa znaša 28.000 evrov. Tržnico so odprli pred tremi meseci, a koncesionar zaradi mraza ne more tržiti plezalne stene, nad mrazom pa so se pritoževali tako ponudniki kot kupci, tako da je tržnica med tednom bolj prazna, dobro pa se zapolni ob koncih tedna.

Zdaj naj bi koncesnino znižali z 2333 evrov na 1709 evrov na mesec za obdobje pol leta. Direktor jeseniške občinske uprave Vitomir Pretnar je pojasnil, da je tako znižanje nujno, sicer bi lahko izgubili tudi koncesionarja. »Prav tako se že dogaja, da tržnico zapuščajo nekateri ponudniki, ena od trgovin v pokritem delu je že zaprta,« je razložil Pretnar. Znižanje koncesnine je sicer v pristojnosti župana, ki bo tudi podpisnik aneksa h koncesijski pogodbi. Prav nad tem pa so že začudeni nekateri občinski svetniki. Razprava na odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe je pokazala, da so njeni člani odločno proti znižanju koncesnine. »O tem bo zdaj na naslednji seji odločal občinski svet,« je zatrdil župan Jesenic Tomaž Tom Mencinger.

Mario Ivankovič iz podjetja A-kont je pojasnil, da je poslovanje tržnice sicer uspešno, kaj drugega kot to, da tržnica deluje, pa naj po njegovem javnosti ne bi smelo zanimati, zato je pogovor za Dnevnik z besedami, naj ga sploh ne kličemo več, hitro prekinil. Čeprav je povsem jasno, da nižja koncesnina pomeni manj denarja v občinsko, se pravi javno blagajno.