Obvoznica bo bistveno razbremenila mestno jedro, skozi katero se proti industrijskim conam in mejnemu prehodu na Vinici stekata tranzitni in del tovornega prometa. Na obvoznico bodo navezali tudi načrtovana stanovanjska območja na Čardaku.

Skozi staro mestno jedro vsak dan pelje od 10.000 do 13.000 vozil, ozki prehodi pa onemogočajo normalen pretok, zato pogosto prihaja tudi do zastojev. Prva faza obvoznice od Lokev do tovarne Secop, ki je prevzela del tovornega prometa, je bila zgrajena leta 2008, pri drugi fazi pa se je zavleklo zaradi pravno-premoženjskih zapletov okoli zemljišča, na katerem bo stal steber viadukta čez Dobličico. ds