Tržič. V objektu, ki ga je podaril v Švici živeči dobrotnik Vincenc Draksler, so pred leti uredili center za odvisnike, ki se želijo po zdravljenju vključiti v družbo. Socialno podjetje pa je za zdaj edino v vsej pokrajini in omogoča delo tako nekdanjim odvisnikom kot nezaposlenim in invalidom. V njem dela 10 zaposlenih, ki po vzoru Centra dobre prakse iz Rogaške Slatine (med seboj tesno sodelujejo) skušajo na iznajdljiv način reciklirati odvržene predmete.

»Ustanavljanje socialnega podjetja ni bilo lahko, zdaj pa imamo 30 mesecev časa, da postanemo dejansko podjetje, ki bo lahko preživelo. Računamo na sodelovanje v regiji, saj želimo izdelovati tudi nove izdelke iz lesa, odprli bomo šiviljsko delavnico,« je dejal vodja projekta in generalni sekretar fundacije Gregor Tomše. Posebej pomembno je, da so v delovanje socialnega podjetja vpeli tudi Reintegracijski center za odvisnike, ki deluje na isti lokaciji in v njem prebiva trenutno devet nekdanjih odvisnikov. Več kot dvakrat toliko jih z njimi sodeluje. »Delo lahko zanje pomeni ključno priložnost, da se vključijo v družbo brez tuje pomoči in to si sami želijo. Čeprav mnogi med njimi napišejo po 100 prošenj za zaposlitev, največkrat ne dobijo niti odgovora in zato je taka možnost dragocena,« trdi Melita Žontar, ki vodi center za vključevanje odvisnikov.

Poleg delavnic v Pristavi urejajo tudi trgovino, kjer bodo izdelki naprodaj. Po besedah predsednice Fundacije Vincenca Drakslerja Nade Bogataj Kržan bodo v socialno podjetje vključili še več ljudi iz ranljivih kategorij, za kar so si prizadevali že na začetku. »Desetletja sem delal na terenu, zdaj sem se zaposlil tukaj. Tudi odvrženi električni aparati so še lahko koristni, pregledamo jih in tudi popravimo. Potem so varni in zopet na voljo uporabnikom,« je dejal Janez Lotrič, eden od delavcev v podjetju. Njegova sodelavka Barbara Malovrh, ki se je preživljala kot šivilja, pa je povedala: »Poskusila sem marsikaj, se dodatno izobraževala in zato se mi možnost zaposlitve tukaj zdi pomembna za to, da preživim.«

Kot je dejala dr. Marinka Vovk, ki je začetnica socialnega podjetništva na področju ponovne uporabe že zavrženih predmetov, je delo tista osnova, ki vrača dostojanstvo ljudem. Prav zato so vsi udeleženci tega projekta prepričani, da bo sčasoma socialnih podjetij še več in v Pristavi bodo odprli tudi informacijsko pisarno za vse, ki bi se želeli lotili socialnega podjetništva. V tujih državah taka podjetja ustvarjajo tudi do desetine bruto družbenega proizvoda, pri nas pa manj kot en odstotek. Kranjska občina, ki je soustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja, je zato odločena, da v Pristavi socialno podjetništvo še razvije in da nove priložnosti čim več ljudem, ki zaman iščejo službe. Župan Mohor Bogataj je ob tem izpostavil tudi veliko željo donatorja, kranjskega rojaka Vincenca Drakslerja, da ljudje zaradi takih projektov dobijo možnost delati in skrbeti zase. V prihodnje načrtujejo, da bodo obnovljene predmete ponudili tudi v trgovinah v Kranju in še kakšnem drugem kraju.