Čeprav je bilo na seznamu čakajočih v začetku tega šolskega leta več kot 400 in v začetku koledarskega leta 2013 še nekaj več kot 300 otrok, ki so izpolnjevali pogoje za sprejem v vrtec, jih je zdaj na seznamu okoli 150, saj so starši 89 otrok sprejem v vrtec odklonili. »Nekateri si niso želeli v Ihan, ker jim je od rok, nekateri pa so že našli drugo rešitev,« je pojasnila podžupanja Andreja Pogačnik Jarc. Dodala je, da verjetno nekateri starši otroke vpišejo v vrtec zgolj zaradi nadomestila, ki pripada le otrokom, za katere ni prostora v domžalskih vrtcih. Nadomestilo znaša dobrih 85 evrov na mesec in ga seveda starši, ki odklonijo sprejem v vrtec, izgubijo, pojasnjuje podžupanja.

Dokončno naj bi v občini prostorsko stisko v vrtcih, ki je bila najbolj pereča pred petimi leti, odpravili naslednjo jesen, ko bodo končali vrtec Krtina, za katerega pravkar vlagajo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Še prej bodo že to jesen končali tudi manjši prizidek k vrtcu Palček na Viru, napoveduje podžupanja Pogačnik Jarčeva. Dodaja, da se umirja tudi število rojstev, ki je nekaj let v občini strmo naraščalo, zdaj pa se je ustalilo pri 400 rojstvih na leto. Zato so morali v zadnjih štirih letih že zgraditi tri nove vrtce, na seznamih čakajočih pa ni malčkov druge starostne stopnje, temveč izključno le najmlajši.

Novi prizidek vrtca Krtek v Ihanu je del skupnega projekta širitve vrtca in podružnične šole, ki omogoča, da bodo lahko ob povečanem vpisu v šolo, ki ga pričakujejo že čez nekaj let, tri igralnice brez težav spremenili v šolske učilnice. Te so v nadstropju, kjer so zdaj štiri igralnice, garderobe, prostor za dejavnost otrok, knjižnica in šolska učilnica ter šolske sanitarije in garderobe. V pritličju je pet igralnic za najmlajše, večnamenski prostor ter njihove garderobe in sanitarije, prostor za individualno delo z otroki, kabineti, shrambe, garderoba za zaposlene, pralnica in razdelilna kuhinja. Vse igralnice in učilnica imajo zunanjo teraso, ki je umeščena v atrij, ki ga objemata novi prizidek in povezovalni hodnik do telovadnice.

V zadnji fazi je tudi gradnja prizidka k Osnovni šoli Rodica, kjer se že leta spopadajo z veliko prostorsko stisko v učilnicah in še zlasti v telovadnici. Dela naj bi bila končana v drugi polovici meseca, odprtje pa načrtujejo 3. aprila. V kleti so telovadnica in spremljajoči prostori, v pritličju in prvem nadstropju pa po dve učilnici in kabineti.