ZZZS je bolnišnicam februarja izplačal le prvi del nakazil od treh, ki sicer znaša polovico celotnega mesečnega zneska. Zaradi vse večjih likvidnostnih težav imajo bolnišnice težave s plačili, jeseniški in izolski bolnišnici pa je Kemofarmacija proti koncu prejšnjega meseca začasno ustavila dobavo zdravil.

Partnerji v zdravstvu so se dogovorili, da bo ZZZS izplačilo del mesečnega nakazila bolnišnicam zamaknil postopoma. Iz dogovora izhaja, da zamika plačila nakazil ne bodo izvedli naenkrat, pač pa postopoma. Vsak mesec bodo tako dodatno zamaknili nakazilo za tri dni, z zamikom pa bodo začeli marca.

Fakin je danes opozoril, da je to le začasna rešitev, s katero se bo poskrbelo za dobavo zdravil in plače zaposlenih v zdravstvu, isti scenarij pa se utegne zgoditi tudi drugo leto, če v tem času ne bo prišlo do sistemskih ukrepov za izravnavo finančnega načrta. Po njegovi grobi oceni bo zamika za okoli 50 milijonov evrov. »To je zgodba iz našega finančnega načrta, ki ga ne bomo sklenili tako, da bi prihodki pokrili tekoče odhodke,« je poudaril.

Tudi direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Metod Mezek je danes opozoril, da bodo sedaj dogovorjeni ukrepi zadostovali le nekaj mesecev, zato so potrebne čimprejšnje sistemske spremembe.