Zobozdravstvena in splošna ambulanta na Golniku sta v zadnjih letih delovali v tako slabih pogojih, da so bili ti že neprimerni za dejavnost splošne in družinske medicine, je povedal direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik in pojasnil, da so zato v Zdravstvenem domu Kranj in Osnovnem zdravstvu Gorenjske razmišljali, da bi ambulanti preselili v Kranj, saj za obnovo ni bilo dovolj sredstev.

Tedaj jim je na pomoč priskočila Klinika Golnik, ki je sama poskrbela za prenovo prostorov, da bi lahko ambulanti še naprej delovali in bi bilo zdravstveno ter zobozdravstveno varstvo krajanom Golnika in bližnjih krajev bolj dostopno. Kot je povedal predsednik Krajevne skupnosti Golnik Bogdan Kukovič, je ohranitev ambulant na Golniku dobrodošla predvsem za starejše krajane, zanimanje za obnovljeni ambulanti pa se bo še povečalo, saj število krajanov s priseljevanjem mladih družin narašča.

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik je za več kot 146.000 evrov vredno prenovo, za katero so se dogovorili pred letom dni, zagotovila več kot 92.000 evrov za projektno dokumentacijo in gradbeno obrtniška dela. Mestna občina Kranj je dodala dobrih 29.000 evrov za nakup opreme ambulante, Osnovno zdravstvo Gorenjske pa je financiralo nakup zobozdravstvenega stola v vrednosti skoraj 25.000 evrov.

Veternik je prepričan, da gre za primer dobre prakse. »Tri ustanove smo izpeljale skupen projekt, ki okoliškim prebivalcem omogoča boljše in bolj dostopne zdravstvene storitve, zaposlenim pa dobre delovne pogoje,« je dodal direktor Klinike Golnik Mitja Košnik in izpostavil, da so to zmogli storiti v času, ko je tudi v zdravstvu potrebna racionalizacija in je ekonomsko gledano najbolj znosna centralizacija zdravstvenih storitev.

Zaradi zmanjševanja sredstev za zdravstvo je vse manj denarja za obnovo objektov in opreme. Kot je dejal Veternik, bo zdravstvena blagajna Osnovnemu zdravstvu Gorenjske, v katerem je deset zdravstvenih domov, letos zmanjšala sredstva za pet odstotkov oziroma za 1,4 milijona evrov. "To pomeni, da nas v drugi polovici leta že čakajo težave," je opozoril Veternik in pojasnil, da bodo zaradi tega morali zmanjšati stroške na področju nadurnega dela, kar pomeni podaljševanje čakalnih dob za paciente.