Lani je za rakom zbolelo približno 13.800 prebivalcev Slovenije, ocenjujejo pri Registru raka RS, ki deluje pri Onkološkem inštitutu Ljubljana. Zadnji natančni podatki se nanašajo na leto 2009: tega leta je pri nas za rakom zbolelo 12.226 ljudi, 6602 moška in 5624 žensk, umrlo pa 5787 ljudi, 3260 moških in 2527 žensk. Od rojenih leta 2009 bosta do 75. leta starosti predvidoma za rakom zbolela eden od dveh moških in ena od treh žensk. Konec decembra 2009 je živelo 76.968 ljudi, ki so kadar koli od ustanovitve registra raka zboleli za rakom.

Čeprav se ogroženost z rakom zmerno veča, je največja v starejših letih; leta 2009 je od vseh bolnikov z rakom kar 60 odstotkov moških in 59 odstotkov žensk zbolelo za rakom po 65. letu starosti. Ker se prebivalstvo stara, je pričakovati, da se bo število novih primerov raka še večalo.

Najpogostejše vrste raka

Pet najpogostejših vrst raka pri nas – kožni (razen melanoma), raki debelega črevesa in danke, prostate, pljuč in dojke – obsegajo 59 odstotkov vseh novih primerov rakavih bolezni. Raki teh organov so povezani z nezdravim življenjskim slogom, čezmernim sončenjem, nepravilno prehrano, kajenjem in čezmernim pitjem alkoholnih pijač, opozarjajo pri registru raka. S spremembo življenjskega sloga bi bilo mogoče veliko teh obolenj preprečiti.

V zadnjih letih pljučnega raka, ki je bil dolgo najpogostejša vrsta rakavih obolenj, strmo prehitevata rak prostate in rak debelega črevesa in danke. Povečanje obolevnosti za rakom prostate v zadnjem desetletju ni posledica kakega novega nevarnostnega dejavnika, pač pa predvsem vse širše rabe testa PSA pri zdravih moških in odkrivanja velikega števila primerov, ki bi drugače ostali vse življenje prikriti, opozarjajo pri registru raka. V zadnjem desetletju se počasi manjša obolevnost za rakom glave in vratu. Pri ženskah je vse pogostejši rak dojk. Več je tudi pljučnega raka in raka materničnega telesa, medtem ko se obolevnost za rakom materničnega vratu počasi zmanjšuje. Pri obeh spolih se veča pogostost raka debelega črevesa in danke, malignega melanoma in drugih kožnih rakov, podobno kot drugod v svetu pa je želodčnega raka pri obeh spolih počasi vse manj.

Preživetje se izboljšuje

Izboljšuje pa se preživetje bolnikov z rakom. To se je v zadnjem obdobju povečalo predvsem na račun raka debelega črevesa in danke ter raka prostate pri moških ter raka dojk, debelega črevesa in materničnega vratu pri ženskah. Večje preživetje pri rakih dojk in debelega črevesa strokovnjaki pripisujejo izboljšanemu načinu zdravljenja, večje preživetje bolnic z rakom materničnega vratu pa razlagajo z zgodnejšo diagnostiko zaradi uvedbe državnega presejalnega programa Zora. Pri raku prostate opažajo predvsem boljše prijavljanje zdravljenja raka prostate nižjih stadijev, ki so povezani z boljšo prognozo. lo