Zavarovalnica Maribor v izboru Zlata nit sodeluje že od začetka leta 2007, med finaliste pa se je prvič uvrstila lani. V družbi, ki težavne gospodarske razmere, kot pojasnjujejo, uspešno premaguje s pravočasnim prilagajanjem storitev pričakovanjem svojih zavarovancev, med drugim pravijo, da je zavarovalništvo posel zaupanja, da lahko zgradijo zaupanje s strankami, pa ga morajo najprej vzpostaviti pri sebi, med sodelavci.

»Kot kaže raziskava Zlata nit, je zaupanje zaposlenih v vodstvo podjetja in zaupanje vodstva podjetja v zaposlene na visoki ravni, kar nam omogoča doseganje odličnih rezultatov. V trenutni situaciji je v Zavarovalnici Maribor ključnega pomena tudi komuniciranje. Odprto, odkrito in pravočasno komuniciranje vodstva z zaposlenimi je tisto, ki zaposlenim vliva zaupanje v vodstvo in ne nazadnje v podjetje ter se kaže v odnosu do zavarovancev,« pravijo v vodstvu podjetja, kjer sledijo poštenosti, kompetentnosti, uspehu, zadovoljstvu in odgovornosti. »Z vsemi temi vrednotami smo se poistovetili, jih ponotranjili, zato se izražajo na vsakem našem koraku,« zatrjujejo. Dodajajo, da prav tako ne bi bili uspešni brez pozitivne miselne naravnanosti zaposlenih. »Naša prizadevanja odsevajo prav v naši toplini, zanesljivosti, domačnosti, aktivnosti, profesionalnosti. To je tisto, po čemer se razlikujemo – smo ljudje, ki delamo za ljudi,« pravijo v zavarovalnici. Zaposleni, ki so največje bogastvo podjetja, so po njihovem prepričanju ključni dejavnik uspeha.

V podjetju bodo letos zaposlovali v skladu z ugotovljenimi tržnimi potenciali, spodbujali razvoj podjetništva in notranjo mobilnost zaposlenih, za specifična strokovna delovna področja pa bodo iskali kadre zunaj podjetja. Glede zaposlovanja mladih so povedali, da so mladi, ki končajo šolanje oziroma študij, polni znanja in pričakovanj, vendar imajo malo delovnih izkušenj, ki pa so pri iskanju zaposlitve večkrat odločilnega pomena. »Pri tem je zelo pomembno, da so odprti za različne možnosti in priložnosti ter da niso že v začetku preozko usmerjeni v svojih željah glede zaposlitve. Še zlasti pri tako majhnem številu prostih delovnih mest, kot smo mu priča danes, saj si lahko le tako naberejo potrebne izkušnje,« pravijo v Zavarovalnici Maribor, kjer mladim prav zaradi tega ponujajo priložnost za gradnjo in razvoj kariere ter jih nenehno izobražujejo in usposabljajo. slo