Podjetje Vizija računovodstvo v Zlati niti sodeluje drugič in tudi letos se, tako kot lani, uvršča med najboljših sedem zaposlovalcev v kategoriji srednje velikih podjetij. V podjetju, ki je bilo leta 2011 nominirano za gazelo osrednjeslovenske regije, pravijo, da preživijo in se razvijajo samo tista podjetja, ki se stalno prilagajajo trgu. »Na spremembe na trgu smo se začeli prilagajati že pred leti, ko smo uvedli spletno poslovanje, ki je bilo osnova današnji možnosti brezpapirnega poslovanja. S tem smo skrajšali odzivni čas računovodskih informacij ter omogočili naročnikom, da se aktivno vključijo v proces obdelave dokumentacije in spremljanje poslovanja,« je o pripravljenosti na zaostrene razmere v gospodarstvu povedal Robert Ogorevc, direktor podjetja Vizija računovodstvo.

Zaposlene v največji računovodski hiši pri nas druži predvsem zaupanje. »Občutek, da se lahko drug na drugega zanesemo in da vsak po svojih najboljših močeh prispeva svoj del k celotnemu uspehu, je nenadomestljiv. Trudimo se tudi za usklajevanje poslovnih in osebnih obveznosti zaposlenih,« je pojasnil Ogorevc in dodal, da so lani pridobili tudi polni certifikat družini prijazno podjetje. Podjetje je tudi dovolj veliko, da lahko vsakemu sodelavcu ponudijo delo, ki je zanj najbolj primerno, ki ga zadovoljuje in mu omogoča rast. »Skrbno sledimo zaposlenim in se sproti dogovarjamo o njihovih željah in ambicijah v prihodnosti, ob tem pa veliko vlagamo v sproščeno delovno okolje,« je še povedal Ogorevc.

Podjetju pripadni in požrtvovalni sodelavci so po mnenju direktorja podjetja Vizija računovodstvo tudi ključ za poslovni uspeh. »Uvrstitev med finaliste Zlate niti potrjuje našo zavzetost za sodelavce, ki imajo vse zasluge za uspešno poslovanje podjetja. Zlata nit nas spodbuja k razmišljanju o trenutnem stanju in možnih izboljšavah pri ravnanju z zaposlenimi,« je poudaril direktor podjetja, za katerim je sicer uspešno leto, a se bo tudi letos prilagajalo trgu in veliko energije in časa porabilo za izobraževanje sodelavcev, da bodo ti lahko sledili novim tehnologijam.

Za zaposlitev v tem, tehnološko naprednem okolju imajo dobra izhodišča tudi mladi. »V Viziji računovodstvu imamo z njimi dobre izkušnje,« pravi direktor. »Pomembna naloga novo zaposlenih mladih pa je, da šolsko znanje in sposobnosti na področju novih tehnologij kar najhitreje integrirajo s znanjem in izkušnjami starejših sodelavcev v podjetju,« je o poti do večje zaposljivosti mladih povedal Robert Ogorevc, direktor podjetja Vizija računovodstvo. slo