»V Zlati niti sodelujemo od samega začetka in smo zmagovalci Zlate niti 2009, 2010 in 2011. Brez korektnosti in pripadnosti ekipe z močno prepletenostjo bi v teh časih težko vzdržali,« pravijo v podjetju Vivo. »To nas dela kreativne in nas povezuje. Zavedamo se situacije in veseli smo, da smo se uspeli v vseh teh letih tako povezati in čutiti pripadnost. In da vemo, da je pomembno, da imamo na koncu dober produkt,« o prilagajanju trgu dodajajo v Vivu, kjer v gospodarski krizi vidijo ogromno prednost.

»Srčnost se mora čutiti v produktu in če ne bi nastopili tako, bi imeli že v osnovi problem. Mogoče je to tisto, kar nas plemeniti in ohranja. V zadnjem obdobju smo Vivovo storitev segmentirali v štiri stebre in jo prilagodili današnjim potrebam, in sicer so to Vivo elegance, Vivo economy, poročni Vivo ter kongresni. Veliko smo vložili tudi v hrano zelenega in slovenskega izvora. To recesijo smo torej izkoristili za strokovnost; ne masovnost, ampak vsebinsko prisotnost,« pravijo v Vivu.

Srčnost, pripadnost, odkritost, medsebojno spoštovanje, zvestoba, podpora drug drugemu, razvoj in strokovnost. To so torej vrednote, ki povezujejo Vivove zaposlene. Dodajajo, da je osnovno poslanstvo odgovorne osebe kultura razmišljanja in odnosa v podjetju. Eden izmed ključnih dejavnikov Vivovega uspeha je namreč vlaganje v kadre, njihovo izobraževanje ter osebno rast. »V letošnjem letu praznujemo dvajsetletnico Vivovega delovanja, naj bo to Vivovo leto. Vivovci, življenje, vedri in veseli obrazi, energija za življenje in ustvarjanje v duhu, ki nas pelje naprej.«

Kadrovsko politiko in oblike zaposlitve prilagajajo trgu dela tako, da ostajajo konkurenčni in strokovni, pa v podjetju povedo o zaposlovanju. Stalnica na tem področju je tudi delo z mladimi. »Naši sodelavci se kalijo po nekaj let, da lahko prevzamejo segment ali projekt. Posamezniki se razvijajo in rastejo znotraj podjetja. Zelo dolgo časa so pripravniki, ker gre za notranjo specializacijo. In zato je za nas pomembno, da imamo podmladek v hiši,« pojasnjujejo v podjetju, ki vsako leto izobrazi od štirideset do petdeset dijakov, štipendira dijake in študente ter je pobudnik in podpornik Zaposlitvenega izziva. »Trenutno smo tudi mentorji študentov doktorskega, magistrskega in diplomskega študija turizma, vključujemo pa se tudi v program Prvi izziv za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje,« so še povedali o zaposlovanju mladih v najboljšem zaposlovalcu Zlate niti 2009, 2010 in 2011.