Ne morem se strinjati z njegovimi izjavami, predvsem v delu, kjer komentira napade na vojašnice v Ljubljani. Kot neposredni udeleženec teh dogodkov lahko izjavim, da se g. Slapar spreneveda. Govori o nekakšnem »pripravljalnem« ukazu, kar ni resnica. Osebno sem dobil izvršni ukaz za napad na vojašnico v Mostah, ki ga je izdal Janez Janša preko Janeza Lesjaka, na novo nastavljenega poveljnika TO ljubljanske pokrajine, do podrejenih enot, ki so blokirale kasarne. Janša kot obrambni minister za poveljevanje enotam TO ni imel nikakršnih pristojnosti!

Edini pripravljalni ukaz je pred svojo »premestitvijo« izdal predhodni poveljnik TO ljubljanske pokrajine Miha Butara in se je glasil: »Biti v pripravljenosti v primeru izpada enot JLA iz kasarne Bratstvo in enotnost v Mostah.«

Zakaj se g. Slapar spreneveda, sicer ne vem. Osebno menim, da zaradi tega, ker se sramuje, da mu je Janša »prevzel« poveljevanje nad enotami TO, ali pa zato, ker sta skupaj spoznala posledice in katastrofo, ki bi sledila temu politično neodgovornemu in vojaško strokovno noremu ukazu. Tudi v delu »trgovine z orožjem« težko sprejmem njegove navedbe, da kot poveljnik TO ni vedel ničesar.

Konec koncev pa naslednje. Zakaj bi bila jaz kot poveljnik litijskega in Borak Neven kot poveljnik ljubljanskega odreda, ki smo blokirali kasarno v Mostah, še isti večer zaslišana pri Janezu Lesjaku in opljuvana kot izdajalca in strahopetca? Janez Lesjak v svoji knjigi Na robu piše, da je bila najina zavrnitev ukaza upor. Brez problema bi naju takrat lahko razrešil s položajev, pa je na naju »pozabil«. Verjetno je tudi sam spoznal, kakšen ukaz je izdal, vendar šele potem, ko smo mu predstavili dejansko moč kasarne, kamor nas je hotel poslati, in kaj bi se zgodilo v primeru napada.

Rečem lahko le naslednje. Nekateri so se zelo potrudili in napisali knjige s svojo resnico, ki pa niso skladne z dejstvi takratnih dogajanj.

Za konec le še to: gospod Slapar, soočite se z resnico tistega časa.

GUSTI CVETEŽAR, poveljnik 64. odreda TO, Litija