Ilirska Bistrica. Ministrstvo za obrambo v zadnjih letih, sklicujoč se na zmanjšana finančna sredstva, ni v celoti plačalo rente oziroma sofinanciralo vlaganj v lokalno javno infrastrukturo v občinah Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica zaradi obremenitev, ki jih Slovenska vojska povzroča z aktivnostmi na osrednjem vadišču Poček in strelišču Bač.

V skladu s sklenjenimi dogovori z občinami je sredstva, ki so jih zaradi varčevanja zmanjšali, ministrstvo ponovno izplačalo lani, a le občinama Postojna in Pivka, občina Ilirska Bistrica pa je po lastni krivdi spet izpadla. »V letih 2011 in 2012 ministrstvo za obrambo s strani občine Ilirska Bistrica ni prejelo predlogov za sofinanciranje lokalne javne infrastrukture,« so nam pojasnili v službi za strateško komuniciranje ministrstva za obrambo.

Sredstev sploh niso umestili v proračun

»Sredstva v letih 2011 in 2012 smo izgubili, ker jih župan Emil Rojc sploh ni vključil v proračuna, kljub več opozorilom in amandmajem, ki pa jih je županova večina v občinskem svetu zavrnila,« nam je povedal bivši župan, zdaj občinski svetnik Anton Šenkinc. Spomnil je, da je bil na voljo za sofinanciranje še nezaključen projekt kanalizacije na Baču. »Zakaj župan ni hotel, da se izpelje? Verjetno iz maščevanja, ker ga to področje ni volilo,« je ocenil Šenkinc. Bivši župan je sicer dogovor z ministrstvom o vlaganju v cestno in komunalno infrastrukturo na območju Krajevne skupnosti Knežak, kamor sodi vas Bač, v višini do 130.000 evrov na leto podpisal leta 2008. V letih 2008 in 2009 je ministrstvo nato večinsko sofinanciralo obnovo ceste Bač–grad Kalec–Zagorje. Leta 2010 se je po Šenkinčevih besedah kljub zahtevku ministrstvo izognilo plačilu, češ da ni imelo denarja, in to v vseh treh občinah.

»Politični intriganti zavajajo krajane, da bi morali vsako leto dobiti 'rento' v višini 130.000 evrov, vendar podpisani dogovor med občino in ministrstvom za obrambo tega ne zagotavlja,« pa nam je sporočil župan Emil Rojc in dodal, da ministrstvo sredstev ne nakazuje »po avtomatizmu«, ampak če je to v skladu z njihovimi interesi. Toda hkrati je župan priznal, da v letih 2011 in 2012 do investiranja s strani ministrstva dejansko niso bili upravičeni, ker začete naložbe v kanalizacijo na Baču niso nadaljevali,  vendar zato »ker je tako odločil občinski svet, ne župan«.

V vaški skupnosti Bač, ki leži neposredno ob strelišču, so zaradi ravnanja občine ogorčeni, saj so jo na neuresničevanje dogovora z ministrstvom tudi sami večkrat opozorili. »Občina bi morala biti servis občanom,« je kritičen Anton Tomšič iz odbora vaške skupnosti Bač. Župan odgovarja: »Če bo sprejet občinski proračun in bodo svetniki dovolili nadaljevanje investicije v vasi Bač, bo ta  končana v letu 2013, ne glede na to, ali bomo dobili sredstva ministrstva. Smo pa za njih zaprosili.« Na ministrstvu pa so nam v zvezi z vlaganjem v občini Ilirska Bistrica odgovorili, da v letu 2013 že poteka postopek neodplačnega prenosa zemljišč (21 parcel z 10 objekti) v nekdanji vojašnici Trnovo in nekdanji zgornji vojašnici Ilirska Bistrica na občino Ilirska Bistrica, ki so ocenjeni na slabe tri milijone evrov.

»Vojska se obrača proti ljudem«

Na Baču še opozarjajo, da sta njihove zahteve in opozorila v glavnem preslišala tudi ministrstvo in vojska, zato se tudi sami pridružujejo prizadevanjem in kritikam Civilne iniciative za Pivško dolino brez streljanja. »Menim, da se Slovenska vojska počasi obrača proti ljudem, saj je gluha za naše zahteve in probleme,« je oster Tomšič, ki pravi, da je vojska snedla obljubo, da se dejavnost na strelišču ne bo povečala na več kot 116 dni na leto, zaradi česar je območje dodatno obremenjeno, dostop domačinov do travnikov in gozdov pa še bolj omejen. »Vojska lastnikom tudi ne plačuje škode, ki jo povzroči ob prehodih čez zasebne parcele ali ob požarih,« opozarja Tomšič. Na ministrstvu so nam včeraj povedali, da je vojska lani streljanja na Baču izvajala 144 dni, letos pa načrtuje aktivnosti predvidoma v enakem obsegu.

Je pa ministrstvo zaradi ostrega nasprotovanja naredilo korak nazaj glede z državnim prostorskim načrtom prvotno načrtovane, a nato preklicane razširitve območja strelišča.