Razmere v celjski bolnišnici torej niso tako kritične kot v nekaterih drugih bolnišnicah, vendar se Ferjanc in strokovni direktor, asistent Franc Vindišar, bojita, kako bo kriza dolgoročno vplivala na investicije, predvsem na zamenjavo dotrajane medicinske opreme in vzdrževanje objektov.

Direktor Splošne bolnišnice Celje Marjan Ferjanc zagotavlja, da bodo kljub varčevalnim ukrepom in vse bolj zaostrenim razmeram v zdravstvu svojim pacientom tudi v prihodnje zagotavljali normalno oskrbo zdravstvenih storitev. Nihče od zaposlenih ne bo izgubil dela, dobaviteljem pa bodo tako kot so doslej račune plačevali najkasneje v 25 dneh, zato ni bojazni, da bi kdo od njih zagrozil s prekinitvijo pogodbe.

Lani je imela Splošna bolnišnica Celje 823.456 evrov izgube, kar predstavlja dobrih 0,9 odstotka celotnega lanskega prihodka. Izguba bi bila precej višja, če ne bi z notranjimi varčevalnimi ukrepi prihranili 1,2 milijona evrov. Glede na to, da so izgubili okoli dva milijona evrov, pa jim vendarle ni uspelo poslovnega leta zaključiti brez rdečih številk. Še vedno presegajo dopustno čakalno dobo na področju ortopedskih operacij, operacij ožilja, maksilofacialne kirurgije in v nevrološki diagnostiki. Vindišarju se zdi še posebno pomembno, da od začetka letošnjega leta bolnikom z rakom na prostati ni več treba doplačati operacij v robotom de Vinci. Glede na skokovit porast tovrstnih operacij predvidevajo, da bodo z robotom letos operirali več kot 200 moških.

Lani je celjska bolnišnica za naložbe namenila dobrih pet milijonov evrov, letos pa se pripravlja na projekt, ki bo po Vindišarjevih besedah pomenil pravo malo revolucijo. Gre za izgradnjo urgentnega centra, ki se bo raztezal na 1500 kvadratnih metrih in naj bi sprejel okoli 100.000 nujnih pacientov na leto. Danes je urgentni center velik 350 kvadratnih metrov in ima osem vstopnih mest, tako da bo oskrba bolnikov na novi lokaciji neprimerljivo boljša. Naložba bo stala 9,5 milijona evrov, denar bosta zagotovila ministrstvo za zdravje in Evropska unija. Ravno zaradi črpanja evropskih sredstev ne smejo zamujati. Sredi poletja naj bi že objavili javni razpis za izvajalca, ki mora objekt zgraditi najkasneje do decembra prihodnje leto.