Na občini so pojasnili, da so stroški rasli tudi zaradi bolj ostre zakonodaje na področju predelave odpadkov pred samim odlaganjem. »Vseh teh stroškov do sedaj veljavna cena seveda ni mogla pokriti. Kljub mnogim racionalizacijam procesa dela in zmanjšanju količin zbranih in prepeljanih odpadkov, predvsem pa zaradi vse večjih zahtev zakonodaje stroški še naraščajo. Svoje so dodale številne državne uredbe, kot na primer uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, ki je terjala ureditev novih ekoloških otokov ter nove biološke zabojnike, s tem da komunalnim podjetjem teh stroškov država ni priznala,« pojasnjujejo na občini.

V Kopru so sicer želeli za gospodinjstva uveljaviti bistveno nižjo ceno, a jim je sedaj veljavna uredba o metodologiji za oblikovanje cen to onemogočila, saj prepoveduje razlikovanje cen. Do sedaj so bile cene javnih služb za gospodinjstva in za gospodarstvo lahko različne. pp