Maribor. Prihodnji teden naj bi komisija za preprečevanje korupcije objavila mnenje, računsko sodišče pa naj bi kmalu zatem izdalo osnutek revizijskega poročila, katerega cilj je ovrednotiti pravilnost poslovanja občine v najbolj razvpitem javno-zasebnem partnerstvu. Ali je pogodba med Mestno občino Maribor in Iskro Sistemi nična, pa še ne bo znano tako kmalu, saj bo do dokončnega revizijskega poročila treba opraviti še kaj več korakov.

»Revizija javno-zasebnega partnerstva za projekt Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Maribor je v fazi priprave osnutka poročila, ki bo izdan predvidoma v začetku marca,« so nam sporočili iz urada predsednika računskega sodišča.

Nato sledijo razčiščevalni sestanki, kjer ima revidiranec možnost podati svoje pripombe na osnutek, računsko sodišče potem izda predlog poročila.

»Na predlog ima revidiranec možnost podati ugovor, o katerem odloča senat računskega sodišča, nato pa je izdano končno poročilo, ki je javno in bo javnosti dostopno tudi na spletni strani,« so še zapisali v sporočilu.

Do konca januarja 131.000 kršitev

Medtem pa naprave, ki jih je po Mariboru postavilo podjetje Iskra Sistemi, vztrajno slikajo prehitra vozila. V pasti stacionarnih merilnikov hitrosti se v povprečju ujame več kot 1200 voznikov na dan. Po poročanju časnika Večer so do konca januarja, torej v treh mesecih in pol, zaznali že 131.000 kršitev. Mestno redarstvo pa do ugotovitve prisojnih organov o ničnosti pogodbe ne bo izdajalo položnic.

Če bi to storili, bi se doslej iz naslova kazni nabralo že 5,36 milijona evrov ob predpostavki, da bi vsi vozniki kazen plačali v osmih dneh, ko lahko izkoristijo 50-odstotni »popust« na izrečeno globo.

Ker Iskri Sistemom po pogodbi pripada 92 odstotkov pobranih glob, bi ljubljansko podjetje v komaj treh mesecih in pol zaslužilo pet milijonov evrov. To je skoraj toliko, kolikor je znašala prvotna vrednost projekta, ki so jo v Iskri Sistemih v drugi fazi napihnili na več kot 30 milijonov evrov. Prav toliko so tudi nameravali zaslužiti z globami v roku desetih let. Dejansko pa bi jim to uspelo bistveno prej, če bi se projekt udejanjal tako, kot so si obetali.

Kangler: Nad radarje naj gredo kar z brusilko

Konec decembra je bivši župan Franc Kangler v svojem brezplačnem pamfletu, ki so ga prejela vsa mariborska in dupleška gospodinjstva, zapisal, da projekt izgradnje mreže radarskih pasti ni bil dovolj premišljeno izpeljan.

»S tem se strinjam in sprejemam vso politično odgovornost,« se je pokesal Kangler. Dva meseca kasneje so radarji ena izmed osrednjih predvolilnih tem. Glavna favorita v volilni tekmi Matevž Frangež in Andrej Fištravec sta že dejala, da so radarji preteklost.

V sredo je Kangler nastopil v oddaji Tribuna Radia Maribor in spregovoril tudi o radarskem projektu, ki je sprožil protestni val, ki ga je decembra odplaknil v politično ozadje, iz katerega še zmeraj usmerja poteze na mestni občini. »Najbolje, da kar vzamejo brusilko in porežejo radarje,« je izjave Frangeža in Fištravca komentiral Kangler.

»Če bo računsko sodišče ugotovilo, da je pogodba nična, potem vsaka stranka nosi svoje stroške. Lahko pa se dogovori Mestna občina Maribor ali njena podjetja, da odkupijo koncept in ga naprej uporabljajo,« je dejal in dodal: »Radarji so zato, da se zmanjša hitrost vožnje in emisije ogljikovega dioksida.«