Popoldanski zbor filmskih producentov, režiserjev in drugih filmskih ustvarjalcev v prostorih Filmskega studia Viba film se ni iztekel v nameravano srečanje z ministrom Žigo Turkom, od katerega so slovenski filmarji zahtevali, naj javno predstavi svoje argumente za nedavne odločitve ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v zvezi z Viba filmom – torej za spremembo akta o ustanovitvi, ki po njihovem mnenju slovenskemu filmu onemogoča koprodukcijsko sodelovanje, in imenovanje Igorja Prodnika za direktorja te ustanove.

Tako se je druženje filmarjev izteklo v delovni sestanek; strokovna posvetovanja o položaju slovenskega filma bodo nadaljevali tudi v prihodnje, »saj je očitno, da morajo vzeti usodo svoje prihodnosti v svoje roke«, kot je poudaril donedavni predsednik sveta Filmskega studia Viba film, režiser Metod Pevec. Ta se je dopoldne na ministrstvu sicer sestal z državnim sekretarjem Aleksandrom Zornom, kot pa je povedal Pevec, je bil pogovor konstruktiven, »takšen, kot bi si ga želeli pred enim mesecem«, čeprav posebnega izplena ni prinesel. Sicer pa je Pevec med drugim omenil, da je pri imenovanju Prodnika ob vseh drugih zadržkih sporno tudi to, da je minister, kot je navedel v svojem odgovoru na njihovo povabilo na Vibo, pri imenovanju »sledil odločitvi strokovne komisije«, čeprav takega telesa ne predvidevata ne zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ne akt o ustanovitvi Filmskega studia Viba film; nasprotno pa je v omenjenih dokumentih zapisano, da minister imenuje direktorja po predhodnem predlogu sveta, česar pa ni storil.gb, zv