Na vprašanje, kako namerava v teh kritičnih časih voditi to glasbeno ustanovo s stoletno tradicijo, pravi, da je v njihovo delo že prej vpeljal nekaj varčevalnih ukrepov, predvsem pri programskih stroških pa tudi pri splošnih. Nekaj posegov je bilo tudi v kadre, in sicer v skupnih službah. »Nekaj delovnih mest smo združili ob odhodih v pokoj ali na pobudo zaposlenih. Zavedati se je treba, da umetniških ansamblov preprosto ne moremo krčiti, saj bi s tem lahko uničili kakovost in njihov razvoj,« pojasnjuje stari-novi direktor. Pravi še, da se bodo prilagajali družbenoekonomskim razmeram, ni pa pesimističen, saj imajo zaposleni dovolj zagona za še boljše rezultate. »Prepričan sem, da bo Slovenska filharmonija tudi v prihodnje vodilni zavod v Sloveniji.«

Preden je prišel v Slovensko filharmonijo, je bil Damjanovič zaposlen v SNG Opera in balet Ljubljana, najprej v orkestru kot trobentač, nato v marketingu, bil pa je tudi sindikalni poverjenik. Je tudi član SDS.im