Študija, katere izsledke so objavili v reviji Lancet, je tudi pokazala, da sedanji napori za preprečevanje okužbe s HIV, ki so usmerjeni predvsem v pare, pri katerih je en partner okužen, drugi pa ne (tako imenovani serodiskordantni pari), ne bodo mogli znižati pojavnosti okužbe s HIV v splošni populaciji.

»Ker okužbe pri seksu zunaj partnerske zveze predstavljajo poglaviten delež na novo pridobljenih okužb, bi morala biti preventiva usmerjena na vso seksualno aktivno prebivalstvo in ne zgolj na pare, pri katerih eden od partnerjev ni okužen,« je povedal Steve Bellan iz univerze v Teksasu v ZDA, ki je vodil raziskavo. »Pogoste so tako okužbe pred vstopom v partnersko zvezo, zunaj partnerske zveze in v partnerski zvezi, zato bi strategije za nadzor nad širjenjem okužbe s HIV v Afriki morale zajemati vse te poti okužbe.«

V podsaharski Afriki, kjer se pripeti največ novih okužb s HIV, je nujno, da ustrezno definirajo skupine prebivalstva, ki so najbolj ogrožene za okužbo. Vendar poteka vroča debata glede deleža okužb s HIV, ki se zgodijo pri heteroseksualnih parih, v primerjavi z deležem okužb, ki se zgodijo pri samskih ljudeh ali pri parih, kjer ima eden od partnerjev spolne odnose zunaj partnerske zveze.

Da bi pomagali razjasniti, katere skupine so najbolj ogrožene, so avtorji te nove študije razvili sofisticiran model, s katerim so lahko razločili specifične poti, po katerih so se okužili posamezniki iz 27.201 partnerskih zvez iz 18 držav podsaharske Afrike. Ocenili so, da je od 30 do 65 odstotkov vseh novih okužb pri moških, ki živijo v stabilnih partnerskih zvezah, in 10 do 47 odstotkov pri ženskah, ki živijo v partnerskih zvezah, posledica prenosa okužbe zunaj partnerske zveze.

Druga pomembna ugotovitev je, da se okužba v partnerski zvezi pogosteje prenese prek moškega na žensko kot nasprotno in da imajo ženske obdobje zelo velikega tveganja okužbe, preden vstopijo v partnersko zvezo. To izpostavlja potrebo po preventivnih strategijah, usmerjenih v mlajše ženske.

Raziskovalci upajo, da bo strategija testiraj in zdravi, ki je usmerjena v preprečevanje prenosa okužbe pri vseh oblikah heteroseksualnih zvez, torej tako tistih v partnerski zvezi kot zunaj nje – kljub stroškom in logističnim zahtevam – ključ za boj proti epidemiji okužb s HIV. Strategija testiraj in zdravi zajema letna prostovoljna testiranja na HIV pri vsej spolno aktivni populaciji in takojšnje zdravljenje s protivirusnimi zdravili vseh tistih ljudi, pri katerih pri testiranju odkrijejo okužbo.