Hrup starih tovornjakov z glasnimi motorji, smrad nepomite embalaže in ostalih odpadkov ter množica podgan so nadloge, s katerimi se nekaj več kot zadnje leto ubadajo stanovalci v Šiški. Na območju nekdanje tovarne Tiki, na Magistrovi ulici, je podjetje Gorenje Surovina začelo predelovati odpadke, predvsem papir in druge lahke materiale, jih sortirati in stiskati. Stanovanjske hiše so od tam oddaljene le slabih 30 metrov.

Stanovalci: Dejavnost je poslabšala naše življenjske razmere

Bližnji stanovalci so se zato obrnili na vse mogoče inšpekcije, agencijo za okolje, pa tudi na evropsko komisijo, saj so prepričani, da dejavnost, ki je močno poslabšala bivalne razmere sosedov, ne sodi v strnjeno stanovanjsko naselje. Pomisleke imajo tudi zato, ker je nekdanja tovarna Tiki del vodovarstvenega območja črpališča Kleče. Sosedje se tako sprašujejo, ali je umeščanje takšnih dejavnosti v širša mestna središča in na vodovarstvena območja prisotno tudi v razvitih članicah Evropske unije. Lokacijo si je ogledal tudi Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije, in »ugotovil popolno neprimernost lokacije za tovrstno dejavnost in nezadostno skrb pristojnih organov za zdravo bivalno okolje in za varovanje zdrave pitne vode,« je zapisal v poročilu, ki ga je naslovil tudi na inšpektorat za okolje, državni svet in odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje državnega zbora ter zbornico komunalnega gospodarstva.

Eden izmed sosedov, Boštjan Butara, je želel sodelovati pri postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in zato na Agencijo za okolje naslovil vlogo za priznanje statusa stranskega udeleženca v postopku, ki bi mu sodelovanje v postopku omogočalo. Toda na ARSO mu tega statusa niso priznali. Razložili so mu, da ni izkazal neposrednega pravnega interesa oziroma pravne koristi, ki bi jo imel s sodelovanjem v postopku.

Na ARSO so še povedali, da so pred mesecem in pol tako podjetju Gorenje Surovina izdali okoljevarstveno dovoljenje, ki velja za naslednjih deset let. Zatrdili so, da so v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja odločali o predelavi odpadkov, preverjali pa so tudi vpliv te dejavnosti na emisije v vode in v zrak. V izdanem dovoljenju so podjetju Gorenje Surovina določili pogoje, ki jih morajo upoštevati pri izvajanju svoje dejavnosti, zato menijo, da »na tej lokaciji ne bi smelo prihajati do čezmernih vplivov na okolje«.

Pripravljeni na skupno iskanje rešitev

Tudi na podjetju Gorenje Surovina so zatrdili, da opravljajo svojo dejavnost skladno z vsemi zakonskimi pogoji in standardi, določenimi v okoljevarstvenem dovoljenju. Zatrdili pa so, da so vplivi na okolje sedaj vsekakor precej manjši, kot so bili pred leti, ko je na tej lokaciji podjetje Gorenje proizvajalo grelnike vode, v stavbi pa je delovala še lakirnica in emajlirnica. »Močno se trudimo, da bi naša dejavnost čim manj obremenjevala okolico in ob tem opravljamo vse vrste ukrepov, denimo preventivno deratizacijo. Seveda se pojavlja določen hrup, vendar je v skladu z meritvami daleč pod mejnimi zakonskimi omejitvami,« so zapisali v podjetju. Pravijo, da želijo ohraniti dobre sosedske odnose in zato s stanovalci skupaj poiskati rešitve težav, a treba se je zavedati, dodajajo, »da je opravljanje dejavnosti potrebno za zagotavljanje delovnih mest, saj ni mogoče reševati ne krize in ne brezposelnosti s tem, da oviramo dejavnost podjetij, ki še delajo. Če tega razumevanja ni, potem menimo, da ni videti luči na koncu tunela za slovensko gospodarstvo.«

Naj ob tem spomnimo še na kalvarijo stanovalcev v Mostah, o kateri smo v Dnevniku večkrat obširno pisali. Slednji se s podjetjem Papirservis in njihovo predelovalnico odpadkov, ki je od stanovanjskih hiš oddaljena le slabih nekaj metrov, borijo že več kot dve desetletji. Doslej brez uspeha. Pred nekaj tedni pa so se ob posredovanju ljubljanskega župana Zorana Jankovića s predstavniki podjetja dogovorili, da se Papir servis iz soseske preseli do 1. marca. Stanovalci sedaj z zanimanjem čakajo, kaj bo prinesel bližajoči se dan.