Na kranjski mestni občini so nam potrdili, da je zanje nekdanji direktor radovljiške občinske uprave Boris Marčetič opravljal pogodbeno delo za izdelavo investicijske dokumentacije za komunalni projekt Gorki. Za ta dela je bil izbran kot »izvajalec, ki je dal najugodnejšo ponudbo«. Kdo se je še potegoval za ta dela, ni znano. Znano pa je, da je Marčetič v letu 2011, ko je začel svetovati kranjski občini, šele ustanovil podjetje in da razen s kranjsko občino, kjer nad delovanjem mestne uprave (nedvomno tudi nad zakonitimi postopki pri ponudbah in naročilih) bdi njegov nekdanji poklicni kolega Mitja Herak, ni posloval z nobeno drugo občino ali sorodno javno ustanovo.

Se ne spomnim!

Borisa Marčetiča smo povprašali, kaj je v minulih dveh letih delal za mestno občino Kranj, da je zaslužil malo več kot 30.000 evrov. »Se ne spomnim,« nam je odgovoril in dejal, da »dela za veliko občin«. Prosili smo ga, da nam vsaj omeni projekt, pri katerem je za svetovanje prejel 30.000 evrov, a je prekinil pogovor in nas napotil na kranjsko občino. Boris Marčetič je po izobrazbi sicer pravnik. Magister je postal leta 2007 z nalogo »Učinkovitost pritožbe pri odločanju o upravnih zadevah v občini«, diplomiral pa je z nalogo »Interni pretok informacij na policijskih postajah na območju Uprave za notranje zadeve Kranj«, kjer je bil zaposlen. Prav iz kranjske policijske uprave pa je na mestno občino Kranj prišel tudi direktor Mitja Herak.

Kaj skriva Mitja Herak?

Direktor mestne uprave nam na našo prošnjo ni poslal vseh pogodb s kranjsko občino, le dve iz leta 2011 v skupnem znesku 10.000 evrov. Po vsebini in naročilu sta pogodbi enaki, le neto zneska sta drugačna. Za enako delo je na eni pogodbi naveden znesek 5500 evrov, na drugi pa 4500 evrov. Žal se naš sogovornik edinega posla v letu 2011 z javnimi ustanovami ni spomnil. S pogodbami, ki so nam jih dali na vpogled, ne Herak ne kranjska mestna občina nista postregla z vsemi podatki. Borisu Marčetiču so namreč plačali skoraj 30.000 evrov v dveh letih, samo v letu 2011 16.200 evrov. Računi, kot je razvidno iz aplikacije Supervizor komisije za preprečevanje korupcije, pa so prihajali tudi lani, tudi takrat za malo manj kot 15.000 evrov. Kaj prikrivajo na mestni občini Kranj, kjer so javno objavili, da za projekt Gorki ne potrebujejo zunanjih ustanov, ker bodo dela opravili njihovi ljudje in zaposleni na občinskem komunalnem podjetju, nam tako ni uspelo izvedeti.

Javno dostopni podatki denimo kažejo še, da je Marčetič delal tudi pri projektu »medgeneracijskega centra«, ki je razburil zlasti velikega donatorja Vincenca Drakslerja, ki je bil odločno proti takemu centru v bivši gostilni. Za ta center je Marčetič opravil za 6000 evrov storitev. Za primerjavo, vsem preostalim občinam skupno je Marčetič izstavil dva računa po 600 evrov.

Zanimivo je tudi to, da je naslov Boris Marčetič, s.p., na Breznici pri Žirovnici le malo oddaljen od začasnega naslova župana Kranja Mohorja Bogataja na Selu pri Žirovnici, ki pa tam dejansko živi že dolga leta.