Kočevje. Poslani dopis, zaradi katerega bo okoli dvesto društev in javnih zavodov odslej moralo plačevati objave obvestil v medijih, je posledica več kot enoletnega prepira med kočevsko opozicijo in koalicijo glede porabe denarja za lokalne medije. Najbolj glasni predstavniki kočevske opozicije Marko Vizjak (neodvisni svetnik), Janko Veber (SD) in Zlatko Ficko (Zares) že dve leti opozarjajo na netransparentno porabo občinskega denarja za medije in prevelika denarna nakazila radiu Univox.

Zlatko Ficko, prvopodpisani pod amandmaji, s katerimi so svetniki radijskemu informiranju in oglaševanju odvzeli 26.000 evrov, dopis občine komentira: »Saj so bile dosedanje pogodbe občine z mediji tako ali tako slabe.« Skladno s pogodbami so radio Univox, radio Urban in TV Kočevje mesečno dobili vnaprej določeno pavšalno vsoto denarja za objave društev in informiranje občine, ne glede na to, ali so ti mediji zagotovili toliko objav, kot je določala pogodba. Ficko pri tem izpostavlja radio Univox, ki je pobral glavnino denarja za medije. Po podatkih občine je Univox za informiranje in oglaševanje lani prejel okoli 28.000 evrov, radio Urban okoli 3000 evrov, TV Kočevje pa 5000 evrov. »Svetniki nismo nikoli dobili poročila, za kaj se je ta denar dejansko porabil,« je kritičen Ficko.

»Ker so svetniki z amandmaji prerazporedili večino sredstev za informiranje in oglaševanje, društvom ne moremo več omogočati brezplačne objave,« je pojasnil župan Vladimir Prebilič in dodal, da se bodo morala društva odslej sama dogovarjati z mediji. »Ni res, da smo odvzeli ves denar. Za radijsko informiranje in oglaševanje smo pustili deset tisoč evrov, kar bi moralo zadoščati za objave društev,« trdi prvopodpisani pod amandmaji Ficko in dodaja, da lahko društva stroške informiranja krijejo iz sredstev, ki jih pridobijo na občinskih razpisih. »Želimo doseči transparentnost porabe javnega denarja,« zatrjuje Ficko. Tudi zato je kočevska opozicija lani sprejela sklepe, s katerimi je zahtevala ustanovitev komisije, ki bo spremljala porabo denarja za medije, ter ustanovitev občinskega radia in glasila. Ficko, ki kot večina drugih opozicijskih svetnikov opozarja na pristransko poročanje radia Univox v prid župana in njegove liste Moja Kočevska ter na onemogočanje nastopanja na radiu večini pripadnikov opozicije, je lani Univox prijavil medijski inšpekciji zaradi kršitev zakona o medijih.

Radijskemu informiranju in oglaševanju odvzetih 26.000 evrov so svetniki priložili k postavki za občinske medije. Prepričani so, da 72.700 evrov zadošča za ustanovitev občinskega glasila in radijske postaje, ki naj bi omogočali objektivno poročanje in pravično razdelitev programskih vsebin. Kočevski župan, ki ustanovitvi radia zaradi prevelikih zagonskih stroškov nasprotuje, podpira pa ustanovitev glasila, napoveduje: »Domnevam, da se bo začelo prerivanje, kdo bo urednik časopisa, kdo bo nekaj, kdo nekaj drugega.«