/.../

Če uporabimo politično različico razvrstitve in nekatere gradbenike razvrstimo bodisi na levo bodisi na desno, se slika sicer nekoliko spremeni. Vendar ne tako bistveno, kot bi pričakovali. Gradbeni »slabi dolžniki« zdrknejo le še na četrtino vseh, ustrezno pa pridobita »leva in desna bančna luknja«. Toda desni »slabi dolžniki« še vedno prevladujejo nad levimi: 655 milijonov evrov proti 607 milijonov evrov (ali 34 odstotkov proti 31 odstotkov).

/.../

Številke (...) nakazujejo na politični mit o predvsem politični obarvanosti danih kreditov. Ali z drugimi besedami, intrigantna trditev, da naj bi »tranzicijska levica« navrtala državne banke v času, ko je banke upravljala in/ali nadzirala »pomladanska« desna vlada, se zdi bolj ko ne mit. Zdi se, da sta tako levica kot desnica družno vrtali luknje v državne banke v obdobju 2005–2008. Morda desnica celo nekoliko prednjači. Čeprav sam nekoliko bolj verjamem v funkcionalno razdelitev – v tej zgodbi so očitno sodelovali vsi, ne glede na barve. Vse skupaj pa sta vodila čisto človeški pohlep in priložnost. damijan.org