Ministrstvo je sicer 6. decembra 2012 izdalo mnenje, da okoljsko poročilo, ki so ga pripravili v Inštitutu za ohranjanje naravne dediščine – Lutra, ni ustrezno in da ga je treba popraviti v segmentih varstva narave, upravljanja vod in varstva kmetijskih zemljišč. Rok za oddajo dopolnjenega okoljskega poročila je bil 31. januar 2013, a revizorja, ki bi bil voljan pripraviti poročilo po njihovih željah, na ministrstvu niso našli.

Neuradno so na ministrstvu lansko leto pripravljeno okoljsko poročilo, ki naj bi bilo usodno za umeščanje škofljiške obvoznice v prostor, zadržali predvsem zato, ker je pripravljalec poročila v njem zapisal, da bi bilo treba ob umestitvi obvoznice v Naturo 2000 za preselitev metuljev (barjanskega okarčka) in ptic zagotoviti kar 280 hektarjev nadomestnih habitatov. Želja ministrstva naj bi bila, da revizor poročila nadomestne habitate zmanjša na okoli sto hektarjev, kar bi bilo tudi finančno še nekako sprejemljivo.

Ministrstvo je sicer pred dnevi v Bruselj poslalo odgovor, ki ga je evropska komisija terjala zaradi »tožarjenja« domačih naravovarstvenikov glede umeščanja škofljiške obvoznice. Odziva iz Bruslja še ni. val