Župan nam je nasprotno dejal, da pogodba iz leta 2012 ne velja več in da brez nove pogodbe o začasnem financiranju (do sprejema proračuna) ni imel pravne podlage za izplačilo. Toda po objavi zgodbe v medijih je vseeno našel rešitev. Kot nam je povedal včeraj, se je posvetoval z računskim sodiščem, ki je pojasnilo, da denar za plače lahko nakažejo tudi brez pogodbe, vendar si morajo prizadevati za njen podpis. »Zdaj bom počakal, da se naprej umirijo strasti, potem pa se bomo dogovorili,« je napovedal Rojc. Zavrnil je tudi trditve sindikata, da se z njim ni bil pripravljen pogovarjati, in pojasnil, da se zgolj niso uspeli uskladiti glede termina sestanka. Zavrnil je tudi očitek, da so gasilci ostali brez plač po njegovi krivdi.

V ilirskobistriški gasilski zvezi niso želeli dajati izjav, ker se bo upravni odbor sestal jutri in sprejel odločitve o nadaljnjih korakih.vrž