Vlada pa se zaveda, da bodo tobačna podjetja proti temu zagotovo protestirala, zato bodo zakon na dnevni red dali šele tekom tega leta, preden pa zakon potrdijo, bodo počakali, kako se bodo razpletle tožbe povezane s tem v Avstraliji.

Kot v Avstraliji, bodo na embalaži cigaret velika, grafična opozorila o zdravstvenem tveganju, ki bodo prekrila znamko cigaret. »Trenutno skušajo tobačna podjetja prav z embalažo pritegniti kupce, s tem pa spodbujajo privlačnost in sprejemljivost kajenja,« je povedala začasna ministrica za zdravje Tariana Turia. Nova embalaža, ki bo za vse cigarete enaka, bo še izpostavila zdravstveno tveganje povezano s kajenjem.

Lansko leto je avstralsko vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo tobačnih podjetjih, da nova embalaža vpliva na zmanjševanje njihovega prihodka in spodbuja uporabo nelegalnih izdelkov. Številna tobačna podjetja so se tudi že pritožila Svetovni trgovinski organizaciji.