Občina Kamnik je v lanskem letu za plačilo dobrih tisoč nadur svojim uslužbencem, podobno kot leta 2011, izplačala 15.490 evrov. Dodatek za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pa so lani v primerjavi z letom poprej oklestili za skoraj štirikrat in izplačali le še 5640 evrov. V pretežni meri naj bi ta dodatek izplačali javnim uslužbencem, ki opravljajo tajniška opravila za potrebe delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine, so pojasnili na občinski upravi.

Na seznamu izplačanih nagrad za leto 2012 – leta 2011 je z več kot 4000 izplačanimi evri (bruto) rekord postavil direktor občinske uprave Ivan Kenda – ni zneskov nad tisoč evri. Je pa zato bruto zneske nad tisoč evri letos za nadure prejelo pet uslužbencev. Največji znesek je znova pripadel Janji Zorman Macura, višji svetovalki za stike z javnostmi in protokolarne zadeve, ki je 2011 za nadure in nagrajevanje prejela čez 6000 evrov, 2012 pa za nadurno delo 4166 evrov. Na občini pojasnjujejo, da je njeno delo zelo zahtevno, saj sama skrbi za celostno podobo občinske spletne strani, pokriva vse dogodke v občini, na katerih je prisoten župan, in sama tudi fotografira. Vodja oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša, ki je prejel za nadurno delo 3518 evrov pa je tudi poveljnik civilne zaščite in mora pogosto na teren tudi ob naravnih nesrečah in vremenskih nevšečnostih. Več kot za tisoč evrov izplačanih nadur in nagrad so dobili še Sandi Borec, Suzana Stražar in Boris Ravbar, pojasnjujejo na občini.

Študentom so za njihovo delo na občinski upravi lani nakazali 33.308 evrov, oziroma skupaj z delom na krajevnih skupnostih 46.528 evrov, kar je za dobrih pet tisočakov manj kot leto poprej. Glavnina stroškov za študentsko delo naj bi se po podatkih, ki jih je pripravil višji svetovalec za kadrovske in splošne zadeve Franc Hribernik, nanašala na administrativno-tehnično pomoč pri izvajanju kohezijskega projekta – vlaganje v kanalizacijske sisteme občine Kamnik.