Kot se je zgodilo poslancu Borutu Ambrožiču, direktorju Marku Jakliču, ravnatelju Antonu Pepevniku in županu Francu Kanglerju, se je zdaj z očitkom suma plagiatorstva soočila še vršilka dolžnosti direktorice ptujske bolnišnice.

Izvedeli smo, da se je pod drobnogledom znašla magistrska naloga z dolgim in zapletenim naslovom: Organizacijski model za obvladovanje kolonizacij/okužb z večkratno odpornimi mikroorganizmi v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Avtorica naloge je Mirjana Bušljeta, ki že dobro leto zaseda položaj vršilke dolžnosti direktorice Splošne bolnišnice Ptuj. Z omenjenim magistrskim delom je septembra 2011 končala študij na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru (FOV).

Očitajo ji krajo intelektualne lastnine

Da naj bi Bušljetova magistrsko nalogo spisala na podlagi tuje intelektualne lastnine, je pred časom posumila skupina domnevno oškodovanih, ki želijo ostati anonimni. Prepričani so, da si je Bušljetova, ki je bila v času pisanja magisterija glavna medicinska sestra bolnišnice, po službeni dolžnosti pa tudi članica komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO), brez njihove vednosti in soglasja prisvojila raziskovalno delo s področja obvladovanja bolnišničnih okužb. V magistrski nalogi naj bi to delo predstavila kot svoj avtorski dosežek.

Bušljetova je sicer smela z dovoljenjem Roberta Čeha, tedanjega direktorja Splošne bolnišnice Ptuj, uporabljati interne podatke o bolnišničnih okužbah. Vendar so oškodovanci po podrobnem pregledu magistrske naloge ugotovili, da naj bi uporabila tudi tiste analize, ki jih niso nikoli dali na voljo Bušljetovi oziroma KOBO.

»V seznamu uporabljenih virov magistrske naloge ni navedla dela oškodovancev. Na tak način si je prilastila naše avtorsko delo,« so anonimneži napisali v prijavi, ki so jo konec minulega leta poslali fakulteti, in dodali oceno, da jim pripada 75 odstotkov raziskovalnega dela v magistrski nalogi Bušljetove. Vse nepravilnosti dokazujejo tudi z 12 strani dolgo analizo magistrske naloge, ki so jo priložili k prijavi.

Fakulteta razširila komisijo

»Na fakulteti obravnavamo en primer domnevnega plagiatorstva. Postopek poteka skladno s statutom Univerze v Mariboru in z internimi akti fakultete,« nam je sporočil Marko Ferjan, dekan FOV. Po njegovih besedah so prijavo prejeli decembra lani, najprej anonimno, potem pa še podpisano.

»Dan po sprejetju prijave je bila sklicana izredna seja senata fakultete, ki je imenoval tričlansko komisijo za ugotovitev dejstev in okoliščin. V komisiji je tudi zunanji član. Komisija se je sestala in zaprosila za razširitev, zato je senat imenoval dodatnega člana, izrednega profesorja z druge univerze. Želimo namreč zagotoviti objektivnost postopka. Komisija zadevo obravnava in se sestaja. Zato v tej fazi še ne moremo govoriti, ali gre za plagiatorstvo ali ne,« je povedal Ferjan.

Dnevnik je zaprosil Bušljetovo, naj komentira to, da so zoper njo sprožili postopke za ugotavljanje plagiatorstva pri nastanku njenega magistrskega dela na FOV. Odgovora nismo prejeli.

Razpis prikrojili vršilki dolžnosti

Bušljetova vodi Splošno bolnišnico Ptuj od decembra 2011. Že takrat so se pojavili očitki zaradi njenega imenovanja. Svet zavoda naj bi ravnal nezakonito, ker naj Bušljetova ne bi izpolnjevala zahtevanih pogojev. Sporna je bila predvsem okoliščina, da na Ptuju takrat nista bili ločeni poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda. Zato bi smel bolnišnico voditi le zdravnik. Šele več mesecev kasneje je bolnišnica dobila strokovnega vodjo Mitjo Letonjo.

Svet zavoda, ki mu predseduje Štefka Presker, je septembra objavil razpis za položaj direktorja. Čeprav statut bolnišnice predvideva, da mora imeti direktor zdravniško izobrazbo, so se svetniki odločili razpisati delovno mesto za naslednja štiri leta tako, da tega pogoja ni bilo v razpisu. Zato se je lahko prijavila tudi vršilka dolžnosti Bušljetova. Ko se je izkazalo, da so bili razpisni pogoji v nasprotju z zakonom o zavodih in zakonom o zdravstveni dejavnosti, svet zavoda ni imenoval nikogar izmed štirih kandidatov, temveč je Bušljetovi podelil nov mandat vršilke dolžnosti.

Ministrstvo za zdravje in vlada sta sočasno sprejela sklep o spremembi preoblikovanja aktov bolnišnice, s čimer bo lahko za direktorja kandidiral tudi tisti, ki nima zdravniške izobrazbe. V ptujski bolnišnici so temu primerno spremenili statut, ki bo Bušljetovi omogočil zakonito prijavo in imenovanje za direktorico. Ko bo statut dobil soglasje ministrstva in vlade, bo svet zavoda objavili nov razpis.