Nadzorni odbor občine Kamnik je po opravljenem nadzoru zimske službe v letih 2008, 2009 in 2010 v občini sprejel pozitivno mnenje s pridržkom in županu Marjanu Šarcu predlagal, da izrabi vse zakonite možnosti za dosego znižanja pogodbenih oziroma izhodiščnih cen iz koncesijske pogodbe. Občinski svetniki so naredili še korak dlje in občinski upravi predlagali, da preuči tudi možnosti za prekinitev koncesijske pogodbe oziroma naj se s koncesionarjem dogovori za znižanje vseh cen iz koncesijske pogodbe in jim o ugotovitvah poroča na marčevski seji.

»Občinska uprava bo v skladu s predlogom nadzornega odbora in sklepom občinskega sveta preučila vse zakonite možnosti za dosego znižanja vseh cen iz koncesijske pogodbe o opravljanju gospodarske javne službe na področju opravljanja gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja občinskih cest na območju občine Kamnik ter možnosti predčasne prekinitve te koncesijske pogodbe,« so sporočili z občine. Dodali so, da bodo ukrepali po preučitvi vseh zakonitih možnostih, kar je dokaj zahtevno in obsežno delo.

Ker z delom še niso pri koncu, se s koncesionarjem, Komunalnim podjetjem Kamnik, o tem še niso začeli dogovarjati, je včeraj potrdil direktor KPK Bojan Klemen. Dokler se o zahtevah nadzornikov in svetnikov ne bodo dogovorili s pogodbenim partnerjem, pa direktor obtožb o (pre)visokih cenah ne želi komentirati.

Cene, določene v koncesijski pogodbi, izhajajo iz izvedenega javnega razpisa v letu 2009, na katerem je bilo za najugodnejšega ponudnika za 15 let izbrano Komunalno podjetje Kamnik, so dodali na občini. Nadzorniki pa so zdaj v poročilu med drugim ugotovili, da so cene kamniške zimske službe v primerjavi s sosednjimi občinami višje od 8 do 63 odstotkov (slednje velja za dobavo in postavitev snežnih kolov). Tudi celostna primerjava s 15 hribovitimi občinami, osmimi primorskimi, 12 ravninskimi in sedmimi mestnimi občinami kaže, da so v Kamniku po vzdrževanju cest na kilometer in po odhodkih za zimsko službo na kilometer cest med najdražjimi v državi. Zato so med sklepe zapisali, da povišanje cen v koncesijski pogodbi oziroma pristanek na ponujene cene za pridobitev koncesije brez pogajanj ni bilo upravičeno in gospodarno.