Za sosesko Brdo, ki jo republiški stanovanjski sklad namerava dokončati do poleti leta 2014, je ključnega pomena povezovalna cesta med Cestama na Brdo in Vrhovce. Direktor republiškega sklada Žiga Andoljšek je pred časom poudaril, da bo Mestna občina Ljubljana hkrati s to cesto zgradila cevovod za zemeljski plin, ki bo ogreval sosesko. Čeprav je direktor pred nekaj tedni napovedoval, da bo Mestna občina Ljubljana cestno povezavo zgradila do septembra letos, se je zdaj izkazalo, da je bil preveč optimističen.

Na republiškem stanovanjskem skladu so povedali, da se z mestno občino že dogovarjajo o postavitvi novih rokov za gradnjo povezovalne ceste, saj se prvotni ne bodo uresničeni. Na skladu so še dejali, da bodo nove roke zastavili tako, da se bodo stanovanjski bloki lahko pravočasno priključili na cevovod in drugo komunalno infrastrukturo. Pojasnili so, da je mestna občina naletela na ovire pri pridobivanju zemljišč za gradnjo, kar je upočasnilo sam projekt gradnje tako komunalne infrastrukture kot tudi povezovalne ceste.

Da bi se gradnja ceste utegnila zavleči, ni presenetljivo, saj so na mestni službi za razvojne projekte priznali, da se postopki razlastitev posameznih lastnikov zemljišč še niso končali. A čeprav še vedno niso lastniki vseh potrebnih zemljišč, so nam nedavno zatrdili, da bodo povezovalno cesto med Cesto na Brdo in Tržaško cesto začeli graditi predvidoma v drugi polovici letošnjega leta in jo dokončali do prihodnjega leta. O morebitnih zamudah in dogovorih o spremembi končnih rokov na občini niso povedali ničesar, prav tako še vedno čakamo na informacijo o tem, koliko zemljišč mora občina pridobiti, preden se bo lahko lotila gradnje, saj ji upravna enota gradbenega dovoljenja ne bo izdala, dokler ne bo imela dokazil, da je lastnica vseh zemljišč.

Še več, v službi za razvojne projekte so zagotovili, da so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za dokončanje komunalnega opremljanja za oskrbo stanovanjske soseske Brdo jug. Dodali so še, da bodo v kratkem objavili javno naročilo za izbor gradbinca. Po drugi strani pa je občina 11. februarja šele objavila javno naročilo za izdelavo popravka projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo javne prometne in komunalne infrastrukture ravno na tem območju.

Ob vsem tem so vsaj na mestni občini lahko hvaležni stečaju Gradbenega podjetja Grosuplje, ki je za slabi dve leti ustavil gradnjo stanovanjske soseske na Brdu. Dejstvo, da občina še vedno ni lastnica vseh potrebnih zemljišč, namreč kaže, da bi občina težko ujela prvotne roke za dokončanje ceste in komunalne infrastrukture, saj naj bi Gradbeno podjetje Grosuplje stanovanja na Brdu po prvotnih načrtih zgradilo do januarja lansko leto.