Za njeno povišanje za en meter na dolžini slabega kilometra bi morali na državni direkciji za ceste poskrbeti že pred dvema letoma, vendar se je zataknilo pri financiranju.

Kaže, da je ta problem zdaj odpravljen. Vlada je pred časom s potrditvijo novelacije projekta izgradnje infrastrukture za HE Krško zagotovila tudi manjkajoči denar. V podjetju Infra, zadolženem za gradnjo potrebne elektrarniške infrastrukture, kjer so medtem že izbrali izvajalca, so predvčerajšnjim z Direkcijo Republike Slovenije za ceste podpisali še pogodbo o prevzemu del in tako za začetek posega zdaj čakajo le še na primerne vremenske razmere. »Četudi dela na rekonstrukciji ceste v tem času ne bodo v celoti končana, računamo, da bo dvig vode na predvideno koto možen maja,« nam je pojasnil direktor Infre Vojko Sotošek. Ker zaradi preozke lokalne ceste na nasprotnem delu Save obvoza ne bo mogoče urediti, bodo dela potekala med polovično zaporo obstoječe ceste.es