Projekt prenove urbane opreme v Izolskem starem mestnem jedru predvideva ureditev dolge klopi in točkovnih klopi v sklopu območja pri Svetilniku ter ureditev povezovalne poti med parkom in mestnim uličnim središčem, dopolnitev in usklajevanje prisotnosti zelenja in elementov za posedanje v štirih mestnih ulicah ter osvetlitev značilnih mestnih podhodov, so pojasnili na občini.

Konkretno se obnavljajo štiri mestne ulice oz. skupaj 50 mikro lokacij ureditve ulic, štirje sklopi mestnih podhodov, 200 metrov povezovalne poti parka Svetilnik z mestnimi ulicami, približno 50 metrov dolga kontinuirana klop in deset točkovnih klopi v sklopu sprehajališča Svetilnik.

Izvedba projekta, ki bo potekal v letošnjem in prihodnjem letu, je sicer odvisna od potrditve celotnega koncepta urbane ureditve s strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Občina je namreč projekt prijavila na javni poziv za sofinanciranje operacij razvoja regij, pri čemer predvidena sredstva s strani razpisa znašajo okoli 500.000 evrov. »V primeru, da bodo vsa pridobljena, bo tudi projekt izveden kot predvideno,« napovedujejo na občini.

Cilj projekta je ustvariti enovito podobo starega mestnega jedra, pri čemer so glavna vodila funkcionalnost, enostavnost, dopolnitev in sodobnost oblikovanja ter poznavanje in upoštevanje naravne, arhitekturne in urbane zgodovine ter običajev in tradicij stanovalcev starega dela mesta.

Ureditev povezovalne poti na območju Svetilnika vključuje ureditev razsvetljave zidu in ureditev parkovne poti s kamnitimi ali betonskimi nemotečimi elementi. Poleg tega naj bi postavili tudi kontinuirane klopi vzdolž obstoječega podpornega zidu.

Pri urejanju štirih ulic mestnega jedra bodo poseben poudarek dali običaju druženja stanovalcev na ulici, sede na pragu svojih vhodnih vrat ali na lesenih pručkah. To bi dosegli s postavitvijo posebnih elementov za posedanje, npr. kamnitimi pručkami, ki bodo ustvarjali družabni mikro-ambient. Prisotni bodo tudi elementi eko-projektiranja, ki bodo poudarili prisotnost zelenja v mestu s koriti z značilnimi mediteranskimi rastlinami.

Predvidena je tudi osvetlitev mestnih podhodov npr. s talno razsvetljavo, s čimer bi ovrednotili posamezni arhitekturni element ter hkrati zagotovili uporabnikom prijaznejše in varnejše okolje.