Potem ko je bila v dvorcu pred prvo svetovno vojno avstro-ogrska bolnišnica, zatem italijanska vojašnica, po drugi svetovni vojni pa dom Jugoslovanske ljudske armade, so z odhodom zadnjega jugoslovanskega vojaka prostori ostali prazni. Univerza bo zdaj 1900 kvadratnih metrov obnovljenih prostorov namenila pedagoški in raziskovalni dejavnosti. V njih bodo svoje mesto dobili Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Center za raziskave vina ter Center za biomedicinske znanosti in inženiring. Poleg tega bodo v dvorcu potekali tudi najbolj svečani in protokolarni dogodki univerze.

Celotna obnova dvorca Lanthieri je znašala štiri milijone evrov. Leta 2010 je Občini Vipava na državnem razpisu uspelo pridobiti tri milijone evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj, manjkajoči milijon evrov pa je zagotovila iz lastnih sredstev. Občina Vipava si bo v novih prostorih uredila še večnamensko in sejno dvorano ter poročno dvorano in grajsko kapelo. V prihodnjih letih pa jih čaka še nekoliko zahtevnejša in dražja obnova drugega dela dvorca z grajskim dvoriščem in parkom.