Kočevje. Ker so januarja opravljene analize pogorele srednješolske stavbe v Kočevju pokazale, da požar ni poškodoval nosilne konstrukcije pritličja in plošče nad njim, so predstavniki šolskega ministrstva, kočevske občine in šole sklenili, da ohranjenega dela stavbe (v decembrskem požaru sta zgorela streha in prvo nadstropje) ne bodo rušili, temveč nadzidali. Zato so po čiščenju pogorišča ploščo zavarovali s hidroizolacijo.

Prostori vrtca so jo na srečo dobro odnesli

»Po dodatnih preverjanjih so strokovnjaki ugotovili, da je v opečnih votlakih voda. Zato smo jih morali prevrtati, obenem pa smo preverjali, ali je voda (od gašenja požara) ostala še kje drugje. Nato so strokovnjaki znova primerjali nosilnost zgradbe, predvideno v projektu, in trenutno nosilnost preostanka stavbe. Poročilo Zavoda za gradbeništvo Slovenije nam priporoča gradnjo dodatne nosilne stene v pritličju,« je pojasnila vršilka dolžnosti ravnateljice Gimnazije in srednje šole Kočevje Meta Kamšek. Dodala je, da bo treba obnoviti vso električno napeljavo v pritličju, v katerem pa bodo uredili tudi lesarske delavnice. Bodoči lesarji so namreč praktične izkušnje do zdaj nabirali v prostorih podjetja Lik. Skorajda nepoškodovan je ostal le lani popolnoma obnovljen del stavbe, v katerem so tri igralnice vrtca Brlogec.

Stavba bo obnovljena do 1. septembra

»Zaradi kratkega časovnega obdobja – stavba mora biti obnovljena do 1. septembra – se bodo morali projektanti in izvajalci povezati in narediti skupno ponudbo,« je pojasnila Meta Kamšek in dodala, da bodo stavbo začeli obnavljati aprila. Zato pospešeno pripravljajo vso dokumentacijo, ki jo mora odobriti vlada. Le ta lahko odobri črpanje sredstev iz državne proračunske rezerve. Ker šolsko ministrstvo, ki je večinski lastnik stavbe, še nima odobrenih sredstev za obnovo, Kamškova prispele račune plačuje z denarjem, ki ga je nakazala zavarovalnica. Ta je štiri dni po uničujočem požaru nakazala 300.000 evrov, kar je približno polovica odškodnine. Glavnino preostanka denarja (natančna višina investicije zaradi sprotnih ugotovitev še ni znana) za obnovo bo prispevalo šolsko ministrstvo, 13 odstotkov pa bo morala kriti Občina Kočevje.

V obnovljeni stavbi bo kljub ureditvi lesarskih delavnic dovolj učilnic za enako število oddelkov, kot so jih imeli do zdaj. Poleg obdelovalcev lesa in mizarjev bodo v njej znova nabirali znanje tudi trgovci in ekonomisti. Kot zatrjujejo predstavniki šole in kočevske občine, pa naj bi 1. septembra v stavbi znova začel delovati tudi vrtec.