V lanskem letu odkupljena stanovanja, za katera je republiški stanovanjski sklad v povprečju plačal 1200 evrov za kvadratni meter, bodo že konec marca sprejela prve najemnike, ki bodo uspešni na včeraj objavljenem razpisu za oddajo kar 382 stanovanj. Nanj se je mogoče prijaviti z elektronsko vlogo do 11. marca, o izboru pa bodo odločili že do 21. marca.

»V najemnini ni skritih stroškov,« je včeraj poudaril bistveno prednost najema teh stanovanj direktor sklada Žiga Andoljšek. Mesečna najemnina tako vključuje najem stanovanjskega prostora in pripadajočih površin, atrija, terase, parkirnega mesta, kletnih prostorov in se giblje od 150 evrov za garsonjero v Brežicah ali enosobno stanovanje v Lovrencu na Pohorju ter 520 evrov za štirisobno stanovanje v Borovnici oziroma 534,31 evrov za trisobno stanovanje na Savskem bregu v Ljubljani. Najemnik ima poleg najemnine samo še tekoče stroške uporabe, mora pa za pristop k najemu stanovanja zagotoviti varščino v višini šestih mesečnih najemnin.

Na skladu pričakujejo precejšnje zanimanje za najem ponujenih garsonjer in eno- do štirisobnih stanovanj, ob tem pa so nekoliko omilili pogoje za kandidaturo, tako da imajo najprej prednost mlade družine z vsaj enim predšolskim otrokom in nato družine z osnovnošolskimi otroki. Kot posebno kategorijo so izpostavili tudi mlade do 27 leta starosti, pri čemer ni pomembno, ali imajo redno zaposlitev. »Na tak način želimo stimulirati mlade, da čim prej po pridobljeni izobrazbi začnejo reševati svoje stanovanjsko vprašanje,« je še pojasnil Andoljšek. Prednostno bodo obravnavali tudi družine z otroki s posebnimi potrebami in invalide, za katere je primernih nekaj stanovanj v Borovnici. Vsak lahko odda vlogo za več stanovanj.

Stanovanja v ponudbi so neopremljena, vendar so večinoma vseljiva takoj. Za zdaj je predviden najem za največ pet let z možnostjo podaljšanja. Na skladu bi radi ponudili tudi možnost kasnejšega odkupa stanovanj, za kar pa še nimajo zakonodajne podlage, so pa že aktivno pristopili k prilagajanju veljavne zakonske ureditve in tudi že posredovali predloge na pristojno ministrstvo.

Novost, ki jo je sklad predstavil z javnim razpisom, pa je še informativni izračun na njihovi spletni strani, kjer si lahko posameznik izračuna, kakšne so ob njegovem dohodku finančne prednosti najema v primerjavi z nakupom stanovanja.