Družba Krka iz Novega mesta je med finalisti Zlate niti že od prvega izbora leta 2007, ko je bila tudi najboljši zaposlovalec med velikimi podjetji. Lani je v tem izboru prejela posebno priznanje za stabilno rastočega zaposlovalca, bila pa je tudi zlata gazela 2010. Vse to ji uspeva kljub zaostrenim gospodarskim razmeram, ki vplivajo tudi na farmacevtsko panogo. »Trendi kažejo, da se bo generična farmacevtska industrija krepila, zato smo optimistično naravnani. Seveda pa moramo v teh časih še učinkoviteje delati ter vlagati v razvoj in marketinško-prodajne aktivnosti,« pravijo v podjetju.

Vrednote, ki so v središču njihove organizacijske kulture in prek katerih se kaže identiteta podjetja, razvrščajo v tri sklope: hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje, kreativnost in učinkovitost. S temi vrednotami si zagotavljajo tudi prednost pred konkurenco, pri čemer imajo v mislih tako hitrost, s katero nove izdelke razvijajo in umeščajo na trg, kot tudi odzivanje na dogajanje na trgu po lansiranju izdelka. »V tem kontekstu sta ključna trženje in prodaja, seveda pa tudi fleksibilna proizvodnja, ki je sposobna proizvajati hitro in kakovostno,« pojasnjujejo v vodstvu družbe, kjer verjamejo, da bodo tudi v prihodnje trgu predstavljali nove kakovostne, varne in učinkovite izdelke, jih uspešno tržili in si s tem zagotavljali nadaljnji razvoj.

V Krki se zavedajo, da jih bodo do uspeha pripeljali le strokovno usposobljeni zaposleni z visoko zavzetostjo in pripravljenostjo prispevati k uspešnosti podjetja, ki si želijo stalno pridobivati nova znanja; pa tudi vodenje, ki sodelavce usmerja v učinkovito delo, napredovanje in razvoj ter podpira Krkine vrednote. »Prav zato so Krkine najdragocenejše naložbe usmerjene v ljudi, timsko delo, dobre medsebojne odnose in dialog,« poudarjajo v skupini Krka, ki je lani prvič presegla milijardo evrov prihodkov od prodaje, v letu 2013 pa načrtuje še šestodstotno rast.

Število zaposlenih v skupini Krka se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 513, rast števila zaposlenih pa načrtuje tudi v letu 2013. Med najpogostejšimi in najbolj iskanimi profili v tem podjetju so farmacevti in kemiki, pri čemer sistematično delajo tudi z mladimi, še preden ti vstopijo na trg dela. »Med študijem jim omogočamo, da se ob opravljanju obvezne delovne prakse seznanijo s podjetjem in delovnimi procesi, hkrati pa lahko razvijajo in pokažejo svoje znanje in sposobnosti,« o zaposlovanju mladih povedo v Krki, tovarni zdravil iz Novega mesta.