Podjetje Kompas Xnet v Zlati niti sodeluje tretjič in vsakič se je uvrstilo tudi med finaliste v kategoriji malih podjetij. V slogi je moč, več glav več ve, kolikor znaš, toliko veljaš in podobna vodila so se ukoreninila v kulturo podjetja in tudi zato se lahko hitro prilagajajo razmeram na trgu in krepijo prodajne aktivnosti. »Investicije v znanje se iz leta v leto zmanjšujejo, zato moramo priložnosti iskati na drugih segmentih IT-ja,« pravi Branka Slinkar, direktorica podjetja, kjer pri sodelavcih najbolj cenijo znanje, zaupanje, odgovornost, doslednost in timsko delo.

»Ne sprašujemo se, čigavo delo je to, temveč kdo lahko stranki najhitreje pomaga rešiti težavo. Stranki je pomembno le, da dobi hitro in učinkovito pomoč ter kakovostne storitve,« pravi Slinkarjeva, prepričana, da je to tudi njihova specifika. »Predvsem to, da smo odgovorni in da mislimo resno, da ne dajemo praznih obljub in da prodamo zgolj tisto, kar smo sposobni kakovostno izvesti. Če se na kakšnem področju ne čutimo dovolj močne, stranki to iskreno povemo,« je o prednosti pred konkurenco, ki jo gradijo ravno na kakovostni storitvi, opravljeni v dogovorjenih rokih, povedala Slinkarjeva.

Da so sposobni zagotavljati vse to, v podjetju veliko vlagajo v izobraževanje zaposlenih. »Vsi naši tehnični strokovnjaki gredo vsako leto vsaj za en teden na šolanje v ZDA, lani je bil eden tam celo trikrat, dva sta bila dvakrat,« je povedala direktorica, ki meni, da s tako usposobljenimi zaposlenimi lahko gradijo dolgoročna poslovna partnerstva.

V poslovanju podjetja se sicer občuti padanje prihodkov od izobraževanj, a skušajo manko nadoknaditi na drugih področjih. »Tako smo v 2012 končali nekje na ravni prejšnjega leta. Načrti za 2013 pa so bolj drzni, načrtujemo vsaj sedemodstotno rast prihodkov in enega ali dva dodatno zaposlena,« je o načrtih za letošnje leto povedala Slinkarjeva.

Večina njenih sodelavcev pripada mlajši generaciji. »Mnogi med njimi so pri nas začeli kot študenti. Vsi, ki so bili pripravljeni vložiti dodaten trud, so dobili priložnost in smo jih tudi zaposlili. Žal pa mladi na fakultetah dobijo premalo praktičnih izkušenj in z diplomo še niso usposobljeni za določeno delovno mesto,« je o izkušnjah z zaposlovanjem mladih povedala direktorica podjetja Kompas Xnet. Ob tem opaža, da mladi velikokrat precenjujejo svoje znanje in iščejo le zaposlitev na vodilnih mestih in visoko plačo.