Uvodoma je treba pripomniti, da preseneča raven obtožb gospe Baruca, ki po drugi strani nimajo nobene dejanske podlage. Opozoriti velja, da lahko za neutemeljene očitke, ki jih je podala v svojem pismu, tudi kazensko odgovarja. Očiten namen je onemogočiti zakonito in uspešno delo podpisanega odvetnika v zadevah zaposlenih na UP zoper Univerzo na Primorskem.

Podpisani odvetnik, ki sem bil prizadet in ponižan s pisanjem gospe Baruce, pa vztrajam pri svoji trditvi, da ne obstoji niti en meritorno zaključen postopek zaposlenih na UP, ki bi bil zaključen v prid Univerze na Primorskem, kar, ponavljam, je mogoče neizpodbitno dokazati z listinskimi dokazi. Te trditve ne more omajati niti zapis, da je bil zavrnjen predlog bivše dekanje po izdaji začasne odredbe v postopku, kjer dekanja izpodbija svojo predčasno razrešitev in imenovanje v.d. dekana. Navedeno sicer drži, vendar predlog za izdajo začasne odredbe ni bil zavrnjen iz razloga, ker bi sodišče ugotovilo, da naj bi rektor ali v.d. dekana ravnala pravilno in zakonito, ampak iz razloga, citiram: »Ker bi se ji zato štiriletni mandat ne glede na predčasno razrešitev iztekel dne 22.10.2010, tožnica kljub morebitni razveljavitvi odločbe o predčasni razrešitvi ne more ponovno nastopiti funkcije na podlagi preteklega mandata.«* Sam postopek izpodbijanja veljavnosti predčasne razrešitve bivše dekanje in imenovanja v.d. dekana je v teku.

Tudi kar se tiče sklepa v.d. dekana FHŠ z dne 30.7.2012, je treba pojasniti, da je Upravno sodišče s sklepom opr. št. I U 1186/2012 z dne 14.8.2012 ugodilo predlogu zaposlenih na UP in odločilo, da se zadrži izvršitev sklepa v.d. dekana FHŠ z dne 30.7.2012 (to je ta isti sklep, ki ga omenja ga. Baruca). Kasneje je bila navedena odločitev razveljavljena, vendar ne iz razloga, ker bi bila odločitev v.d. dekana pravilna in zakonita, ampak iz razloga, ker po mnenju Vrhovnega sodišča za odločanje ni pristojno Upravno sodišče, ampak Delovno sodišče. Zadeva je še vedno v postopku.

Na podlagi navedenih dejstev si lahko bralec sam ustvari sliko o tem, čigave trditve držijo ali ne držijo.

PETER FAŠUN, odvetnik

* Iz obrazložitve sklepa Delovnega sodišča v Kopru opr. št. Pd 143/2012 z dne 13.11.2012 (pojasniti je treba, da je sodišče zmotno navedlo datum poteka mandata bivše dekanje, ki bi ji potekel dne 22.10.2012 in ne 22.10.2010).