Jeseni leta 2011 so z blejskega jezera dvignili pletno, na njenem zunanjem dnu pa opazili nenavadne školjke. Šlo je za invazivno tujerodno vrsto zebraste školjke, ki je v naše okolje najverjetneje zašla iz Urala, najverjetneje prek kakega čolna ali morda celo z ribiško opremo. Opazili so jo tudi v reki Dravi. Lansko jesen so na njen pojav opozorili blejski potapljači, ki so se zdaj lotili tudi čiščenja te nevarne in pri nas povsem nenavadne školjke. A ker se je školjka že močno razmnožila, še bolj pa se bo letos, ko se aprila začne njen razmnoževalni ciklus, je resno ogroženo jezersko dno, kopalna sezona (školjka je sicer majhna, a izjemno ostra), plavajoči objekti. Ker pa se kaj hitro lahko raznese še navzgor vse do Bohinjskega jezera ali pa navzdol po Savi, bo lahko ogrozila tudi druge objekte in naprave, recimo hidroelektrarne.

Najpomembneje je upočasniti razraščanje školjk

Prav zato te dni potekajo intenzivni pogovori tako na ministrstvu za kmetijstvo in okolje kot na občini Bled, kjer strokovnjaki za to področje ugotavljajo, kako se neprijetne ga vsiljivca vsaj za silo, če ne za vedno rešiti. »Na ministrstvu iščemo dolgoročne rešitve za upravljanje s to vrsto. Na svetovnem spletu je množica informacij o tej invazivni školjki, posledicah njene razrasti na biodiverziteto in vodne objekte pa tudi o skromnih možnostih za upočasnitev njenega širjenja in zatiranja. Glede na to, da učinkovitih in hitrih posegov, s katerimi bi odstranili to invazivno vrsto ni, je najpomembneje, da upočasnimo razraščanje invazivne vrste, tam, kjer se je že naselila, predvsem pa, da preprečimo njeno raz širitev na območja, kjer je še ni. S stalnim mehanskim odstranjevanjem in uničevanjem zebraste školjke je mogoče le omejiti njen razrast,« so razložili na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer pa seveda močno podpirajo akcijo blejskega potapljaškega društva, ki že nekaj časa mehansko odstranjuje školjke iz jezera. Za dolgoročno rešitev pa bo potrebno pripraviti projektno nalogo, določiti stanje in poiskati metode odstranjevanja ali vsaj zadrževanja školjk in preprečevanja širjenja.

Kakšen bo vpliv na ekosistem?

»Pristojno ministrstvo in občina Bled bosta vodili skupno akcijo ravnanja ob pojavu te školjke. Bistveno je redčenje populacije, predvsem pa moramo nujno preprečiti vnos v Bohinjsko jezero. Školjka sicer ne onesnažuje vode, ravno nasprotno, je eden najboljših pokazateljev čiste vode. Problem je, da uničuje naše avtohtone školjke, pa tudi polže in rake. S tem se spreminja prehranjevalna veriga in nihče ne ve, kako bo to vplivalo na ekosistem. Zato je potrebno, da se s tem pojavom spopademo,« pa je včeraj razložila Špela Remec - Rekar z blejske limnološke postaje, ki že vrsto let spremlja stanje vode v Blejskem jezeru.