To je ključno sporočilo, ki ga je po včerajšnjem sestanku z vodstvom občine, predstavniki romske skupnosti ter ministrstva za obrambo podal minister Franc Bogovič, predsednik vladne komisije za zaščito romske skupnosti. Da se ne bi ponovila zgodba iz leta 2008, ko je bilo območje Žabjaka izločeno iz občinskega prostorskega načrta, bodo v kratkem vse strani oblikovale skupni protokol, v katerem bodo zapisale obveznosti občine, romske skupnosti in pristojnih ministrstev. S tem naj bi pospešili aktivnosti glede legalizacije romskega naselja Žabjak s 300 prebivalci. Gre za dobrih 20 hektarjev zemljišč, ki jih je obrambno ministrstvo »podedovalo« od bivše JLA, skupaj z zemljišči pa je dobilo tudi tam živeče Rome.

Po Bogovičevih besedah bi tako bilo mogoče v letu ali letu in pol doseči spremembo prostorskega akta tega območja, ki bi bil osnova za izdajo gradbenih dovoljenj. Vmesni koraki so prenos zemljišč in v nadaljevanju projekti infrastrukture in njeno sofinanciranje, pravi Bogovič, župan Alojzij Muhič pa dodaja: »Prenosi zemljišč so dogovorjeni, okvirne meje tudi. Ko bo ministrstvo potrdilo, da se strinja z našim prostorskim načrtom, potem bo tudi prenos zemljišč izvršen.«

Seveda pa se vse strani zavedajo, da čisto brez težav najbrž ne bo šlo. »Ključni problem je družbena sprejemljivost naselja in tudi precejšnje nezaupanje, ki je vzpostavljeno tako s strani Romov, ki menijo, da se ta problem ne bo rešil, kot s strani civilne iniciative, ki ne verjame v ureditev situacije in v izboljšanje sobivanja.« Kot dodaja Muhič, bodo tudi s civilno iniciativo skušali priti do nekega konsenza, »najbrž pa jih bo treba še malo omehčati«.

Za bivalne prostore tistih Romov, ki ne bodo imeli možnosti, da si hišo zgradijo sami, naj bi poskrbela občina, pri čemer Muhič računa na pomoč države in Evrope. »Tudi to, kaj bo z že obstoječimi nelegalnimi objekti, bo določeno v podrobnem prostorskem načrtu. Če bodo zajeti v območju legalizacije, bodo legalizirani. Če pa bodo ovirali kakšne druge ureditve, pa bo žal treba kakšno gradnjo tudi porušiti.«