Kot je v svojem predlogu zapisal Križman, vlado navkljub obljubi, ki jo je dala ob svojem sredinem obisku na Dolenjskem in v Beli krajini, vnovič pozivajo, da klasifikacijo naložb, s katero opredeljuje vladne načrte upravljanja z državnimi naložbami v gospodarskih družbah, glede prodaje deleža v novomeški farmacevtski družbi Krka ne uveljavi.

Novomeški svetniki so tako sprejeli sklepe, s katerimi ocenjujejo, da lahko odprodaja državnih deležev v Krki predstavlja visoko stopnjo tveganja za zastavljene poslovne cilje podjetja, varnost in kakovost delovnih mest ter posledično za gospodarski in širši družbeni razvoj novomeške občine.

Novomeška občina tudi trajno nasprotuje odprodaji državni naložb v Tovarni zdravil Krka, njeni svetniki pa vlado pozivajo, naj uresniči obljubljeno in Krko umakne iz sedanje opredelitve v klasifikaciji naložb oz. naj jo iz portfeljskih naložb nadgradi vsaj v pomembne naložbe.

Novomeščani vlado Janeza Janše še opozarjajo, naj pod nobenim pogojem ne dovoli znižanja obsega državnih naložb v Krki pod kontrolni delež 25 odstotkov plus ena delnica, novomeški občinski svet pa je pooblastil tamkajšnjega župana Alojzija Muhiča, da o današnjih sklepih občinskega sveta seznani vlado in državni zbor.

Sicer se je za ohranitev državnega deleža v Krki ob svojem sredinem obisku v tem podjetju zavzel tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predsednik SLS Radovan Žerjav.

Kot je dejal, je navedeno podjetje eden ključnih stebrov slovenskega gospodarstva, s katerim je povezan uspeh veliko manjših podjetij v Sloveniji in Evropi. Tam, kjer so uspehi, pa praviloma spremembe niso potrebne, je hkrati poudaril.