Iz Slovenske antidopinške organizacije (SLOADO) so sporočili, da so bila športniku zagotovljena pravna sredstva v skladu s protidopinškimi pravili.

Maja Šerc je v dopisu Oddelku za boj proti dopingu Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) zapisala, da se je postopek proti Buču, slovenskemu rekorderju na 3000 m z zaprekami, začel 25. oktobra 2012 po pravilniku, ki ureja tudi delo in postopke pred arbitražo Nacionalne protidopinške disciplinske komisije (NAK). "Ta ni bil razveljavljen in še vedno velja od sprejetja 25. oktobra 2010. Zato vztrajamo, da se postopek zoper Boštjana Buča nadaljuje in konča po veljavnem pravilniku, po katerem je bil tudi začet ... Obravnave primerov pred arbitražo NAK se morajo zaključiti najmanj tri mesece po sprejemu odločitve disciplinske komisije NAK, razen v primeru posebnih okoliščin," je zapisala Šerceva. Opozorila je, da zaradi večletnega obstoja pravilnika in NAK dejstvo, da eden izmed organov ni bil osnovan, to ne more biti posebna okoliščina ... Postopek zoper Buča je zato zastaral, zato je potrebno postopek ustaviti," je med drugim zapisala Šerceva.

Oddelek za boj proti dopingu pri Olimpijskem komiteju Slovenije je 25. septembra sporočil, da je senat NAK na osnovi zaslišanja atleta Boštjana Buča, ki ga je opravil dva tedna prej, 11. septembra, odločil, da je športnik kršil predpise proti dopingu, zato so mu izrekli enoletno prepoved nastopanja. Ta je začela veljati 21. septembra. V obrazložitvi je disciplinska komisija NAK zapisala, da je bil Buč kot član Nacionalne skupine za testiranje (NRTP) dolžan izpolnjevati zahteve programa posredovanja lokacij svojega bivanja z namenom izvajanja programa nenapovedanih testiranj. Pri Buču so zabeležili tri napake v obdobju 18 mesecev.

"Vsa pretekla in sedanja dogajanja v zvezi z mojo pritožbo presegajo meje zdravega razuma in so neokusne. Medtem ko se moram sam držati rokov, predpisanih v pravilnikih, ki so jih na SLOADO sami napisali, se njim ni potrebno držati lastnih pravil oziroma jih spreminjajo 'po potrebi'. Ista aroganca se je dogajala ob mojih zaslišanjih, saj se je vodja postopka med samim postopkom odločala, kateri dokaz je zanjo sprejemljiv in kateri ne, seveda ob posvetovanju vodje SLOADO. Na koncu so si celo omislili cenik, po katerem moram plačati 3500 evrov, medtem ko je cena pritožbe na CAS (Mednarodno arbitražno razsodišče za šport) v Lozani samo 500 evrov," je med drugim zapisal Buč. Pravilnik namreč določa, da je potrebno ob vložitvi pritožbe plačati 3500 evrov pristojbine.

"Svetovni program boja proti dopingu, katerega del je tudi Slovenija, si prizadeva za ohranjanje integritete športa, ki temelji na njegovih etičnih in moralnih vrednotah. Zato oddelek za boj proti dopingu OKS, ki v funkciji nacionalne organizacije proti dopingu izvršuje to častno poslanstvo, z nikakršno toleranco do dopinga obravnava kršitelje protidopinških pravil. V disciplinskih primerih, ki jih vodijo neodvisni organi, oddelek ne polemizira z nikomer, želimo pa ob tem slovensko javnost obvestiti, da so bila športniku zagotovljena pravna sredstva v skladu s protidopinškimi pravili," je zapisal Jani Dvoršak, vodja oddelka za boj proti dopingu OKS.