V Psihiatrični bolnišnici Idrija so uspešno prestali presojo po standardu NIAHO in kot prva psihiatrična bolnišnica v Sloveniji in ena redkih bolnišnic v Evropi prejeli priznan mednarodni certifikat kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. V bolnišnici so prepričani, da je slednje odraz tega, da bolnišnica pacientom zagotavlja prijazno, varno in urejeno okolje ter kakovostno, strokovno in na sodobni klinični praksi temelječo zdravstveno oskrbo.

Norveški presojevalci

Psihiatrična bolnišnica Idrija se s pridobitvijo mednarodne akreditacije postavlja ob bok tistim slovenskim bolnišnicam, ki so akreditacijo že prejele: prva leta 2009 SB Jesenice, nato pa še SB Novo mesto in Murska Sobota, Klinika Golnik, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, Ortopedska bolnišnica Valdoltra ter Center za zdravljenje otrok Stična. Certifikat pretežno uporabljajo v Združenih državah Amerike, v Evropi ga je doslej pridobilo le malo bolnišnic, med psihiatričnimi bolnišnicami pa je idrijska dejansko prva. Direktor Bogdan Tušar pojasnjuje, da so presojevalci norveške akreditacijske hiše pri njih presojali izpolnjevanje 20 kriterijev od 27. Pod drobnogled so tako med drugim vzeli vodenje, upravljanje in hrambo zdravstvene dokumentacije, zagotavljanje pravic pacientov, obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb, sistem upravljanja in predpisovanja zdravil, delovanje zunajbolnišničnih enot in varnost ter urejenost fizičnega okolja. Večje neskladje s standardi so sprva ugotovili le pri dveh kriterijih.

Po Tušarjevih besedah je bila odločitev o potegovanju za omenjeni certifikat samoumevna, saj so se v preteklih letih trudili izboljšati kakovost zdravstvene obravnave. Pridobitev akreditacije je dodatna spodbuda, da kot bolnišnica še naprej sledijo razvoju doktrine sodobnega psihiatričnega zdravljenja in celostne obravnave duševnih bolezni, ki bo omogočala uvajanje novih metod in oblik dela z duševno bolnimi in postopen prehod v dnevne oblike zdravljenja ter ambulantno oziroma skupnostno zdravljenje. Pridobitev akreditacije bolnišnico dolgoročno zavezuje, da obstoječi sistem zagotavljanja kakovosti zdravstvene obravnave nenehno nadgrajuje in dopolnjuje. Tušar med cilji za naslednja leta izpostavi izboljšanje sledljivosti terapevtske obravnave, odpravo morebitnih tveganj ter izboljšavo procesov dela na bolniških oddelkih.

Zanimivi za zamejce

Omenjeni certifikat bo pomemben prihodnje leto, ko si bodo bolniki lahko izbirali zdravljenje kjer koli v Evropi. Idrijska psihiatrična bolnišnica je doslej pomagala tistim tujcem, ki začasno bivajo v Sloveniji. Tušar verjame, da bodo programi njihove bolnišnice glede na sprejeto evropsko direktivo o čezmejnem prostem pretoku pacientov in glede na bližino meje z Italijo, kjer je sistem zdravstvene oskrbe na področju psihiatrije drugačen, relevantni tudi za tuje državljane, predvsem iz zamejstva.