Od leta 2009 imajo v šenčurskem športnem parku pokrito manjše igrišče z umetno travo. Toda ta začasna gradnja nima ne gradbenega ne uporabnega dovoljenja. Montažna dvorana stoji na občinski zemlji, zdaj pa je občina zaradi več kot pol milijona drage naložbe, ki ji niso kos, Športno društvo Šenčur začela reševati še pred bankrotom. Odkup dolga je zmotil štiri občinske svetnike, ki opozarjajo na številne probleme.

Janez Sušnik (Lista Bor), Simon Kuhar (LDS), Mirjana Čemažar in Peter Potkonjak (SD) opozarjajo, da je reševanje naložbe sporno. Problematično se jim zdi že to, da župan Miro Kozelj in svetnik ter predsednik nogometnega dela ŠD Šenčur Bojan Vidmar sodita v isto stranko SDS oziroma vladajočo koalicijo. Čeprav svetniki podpirajo projekt dvorane, ki najmlajšim športnikom omogoča zimsko vadbo, opozarjajo še na mnoge druge nerešene probleme, kot je denimo dom starostnikov, ki ga bi nujno potrebovali.

Sporno je tudi to, da so objekt na občinski zemlji postavili mimo sklepov občinskega sveta, ki o soglasju župana ni bil ustrezno obveščen, niti ni odločal o občinskem premoženju. Svetniki so kritični do naložbe, ki jo je vodilo športno društvo. To zdaj ne zmore več plačevati obrokov kredita za objekt, ki nima potrebnih dovoljenj, kar sproža tudi vprašanja o njegovi varnosti. Najbolj pa jih moti odločitev županove koalicije, da so z januarjem dejansko odkupili za 380.000 evrov dolga društva, s čimer bo občina dejansko postala lastnica športnih objektov in zemljišč ŠD Šenčur. Na tak način pa je občina dobila v upravljanje objekte, ki povečini nimajo gradbenih dovoljenj. Svetniki poudarjajo, da niso proti razvoju športa, a jih moti zakulisno delovanje, zaradi katerega trpi občinski proračun.

»Če želimo urediti prostorske akte, ki so ovira za pridobitev dovoljenj, moramo biti tudi lastniki objektov. Tako smo našli najcenejšo in dolgoročno koristno rešitev za občino. Jasno je, da društvo ni več zmoglo bremena naložbe, občina pa je z januarskim sklepom pomagala in obenem zagotovila mladini še naprej ukvarjanje s športom. Prepričan sem, da ni s tem nič narobe,« je dejal župan in tudi novi državni svetnik Miro Kozelj.

Praksa gradenj športnih objektov brez potrebnih dovoljenj je močno zapletla tudi postavitev podobnega drsališča v Kranju, kjer je inšpektorat izdal celo odločbo o rušenju. V Šenčurju bodo zdaj za nazaj reševali nastalo stanje, nesporno pa je občina s prevzemom naložbe in objektov rešila ŠD Šenčur pred stečajem. Štirje svetniki so prepričani, da pri vsej zadevi župan ni ravnal kot dober gospodar in da so bile mnoge odločitve sprejete v ozkem krogu ljudi, mimo občinskega sveta.