Svojo namero utemeljuje s tem, da v sklop idrijskega rudnika sodijo spomeniki in spomeniška območja tehniške dediščine, ki jim je bila z vpisom na Unescov seznam svetovne dediščine priznana izjemna univerzalna vrednost. Zaradi celovitega varstva kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih z idrijskim rudiščem, kot tudi upravljanja s svetovno dediščino ministrstvo ne glede na dejstvo, da ni mogoče pričakovati, da bi za rudnik v zapiranju zares  našli kupca, meni, da to podjetje ne more biti predmet prodaje.

»Odbor za svetovno dediščino je junija 2012 na zasedanju v Sankt Peterburgu vpisal na seznam svetovne dediščine transnacionalno serijsko nominacijo Slovenije in Španije »Dediščina živega srebra: Almadén in Idrija«. Gre za tehniško dediščino, povezano z rudišči v dveh rudarskih mestih, kjer sta bila do nedavnega aktivna največja rudnika živega srebra v svetovnem merilu. Vpis na seznam ne pomeni le prepoznave pomena idrijske dediščine živega srebra v svetovnem merilu, temveč tudi zavezuje k celovitemu upravljanju z namenom trajne ohranitve te dediščine za prihodnje rodove,« je še zapisano v sporočilu službe za odnose z javnostmi ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Z ministrstva za finance, kjer smo prosili za komentar odločitve vlade o domnevni prodaji idrijskega rudnika, pa so nam včeraj odgovorili, da gre samo za prenos naložbe na Slovenski državni holding, pod okriljem katerega se bo še naprej izvajalo vse postopke iz zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. V strategiji pa bodo določili, kako bodo s posamezno naložbo ali skupino naložb upravljali v obdobju petih let.jal