Domžale. Evropski razpis za nadgradnjo Centralne čistilne naprave (CČN) Domžale-Kamnik, ki že več kot 30 let uspešno čisti odpadne vode za občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Trzin, se izteče 15. marca. »Vloga za pridobitev kohezijskih sredstev, ki obvezno vključuje tudi sofinanciranje države, je že oddana in v obravnavi,« pravi dr. Marjeta Stražar , ki je zadolžena za projekt. Dodaja, da pričakujejo odločbo o dodelitvi kohezijskih sredstev na začetku naslednjega meseca – torej še pred iztekom razpisa, s katerim iščejo izvajalca nadgradnje v širšem evropskem prostoru.

»Najnižja cena ne bo edini pogoj, izbrani izvajalec bo moral izpolnjevati vse dokaj zahtevne razpisne pogoje,« pojasnjuje Stražarjeva in dodaja, da se bodo nadgradnje v neto vrednosti 14,8 milijona evrov, ki je potrebna zaradi zaostrene zakonodaje, lotili v vsakem primeru. Tudi če bi morale vsa potrebna sredstva zagotoviti kar same občine, ki so lastnice infrastrukture.

Vse občine so namreč pristopile k projektu nadgradnje z medobčinsko pogodbo in na občinskih svetih v oktobru in novembru lani sprejele naložbeni program. »Z deli bomo začeli takoj po podpisu pogodbe z izvajalcem, predvidoma v juniju 2013,« še pojasnjuje Stražarjeva. Občine so skupno že zagotovile približno pet milijonov evrov, ki naj bi ob pridobljenih kohezijskih sredstvih zadostovali za njihov sofinancerski delež.

Nadgradnja mora biti končana leta 2016

Nadgradnjo, ki mora biti obvezno končana do avgusta 2016, bodo občine lastnice infrastrukture izvedle v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik. Nadgradnja vključuje tudi dodatni priklop občine Cerklje na Gorenjskem, vključno z letališčem Jožeta Pučnika. »Obsegala bo gradnjo bioloških stopenj za terciarno čiščenje (čiščenje dušikovih in fosforjevih snovi) s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja (SBR) in gradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in predstavlja trenutno stanje tehnike v svetu,« ocenjuje Stražarjeva. Dodaja, da bo z nadgradnjo rešeno področje čiščenja odpadnih voda iz sprejemnega območja za vsaj 30 let z zmanjšanimi emisijami snovi v zrak in vodo.

CČN že zdaj obvladuje emisije snovi na vseh območjih in dosega mejne dovoljene koncentracije na iztoku v vodotok Kamniško Bistrico. Poleg storitve čiščenja odpadne vode v okviru javne službe CČN sprejema tudi industrijske odpadne vode vseh večjih podjetij v regiji.