Le nekaj dni potem, ko smo na inšpektoratu za promet, energetiko in prostor povpraševali o postopku, ki ga vodijo zaradi nelegalno postavljenega napihljivega šotora nad nogometnim igriščem v Športnem centru Jama za Bežigradom, je inšpektorat tako Elektru Ljubljana kot tudi Energetiki Ljubljana z odločbo odredil odklop omenjenega balona iz električnega in toplovodnega omrežja. Inšpektorat je obema naročil, naj odklop opravita v roku treh dni od vročitve odločbe. Hkrati so obvestili Nogometni klub Olimpija Ljubljana, proti kateremu vodijo inšpekcijski postopek zaradi črne gradnje.

Tako Energetika kot tudi Elektro sta že začela aktivnosti za odklop črne gradnje, vendar ga za zdaj nobena od družb ni v celoti izvedla. Na Energetiki so pojasnili, da jim težave delajo trenutne temperature in razmere, zaradi katerih bi bila s takojšnjim odklopom ogrožena varnost objekta, motena pa bi bila dobava toplote drugim objektom, ki so povezani s tem vročevodnim omrežjem. Podobno so povedali na Elektru, kjer so razložili, da mora biti pred odklopom iz električnega omrežja zagotovljena varnost ljudi in premoženja.

Na Elektru so nam pojasnili tudi, da njihovi uslužbenci balona niso priklopili na elektriko in da objekt ni priklopljen na ločeno merilno mesto. To pomeni, da vpihovalniki zraka, ki s hrupom motijo bližnje stanovalce, elektriko pridobivajo prek enega od bližnjih objektov, ki so bili zgrajen legalno. Prek katerega, na Elektru niso povedali. A dejstvo, da Olimpija Ljubljana elektriko očitno odjema prek legalnega odjemnega mesta, ne vpliva na odločbe inšpektorata. Če je črna gradnja na elektriko priklopljena prek zakonito zgrajene stavbe, bo iz električnega omrežja odklopljena tudi ta, so zatrdili na ministrstvu.

Spomnimo, gradbeni inšpektorat je uvedel že nekaj postopkov proti nogometnemu klubu, ki je balon postavil brez potrebnega gradbenega dovoljenja. Zadnji postopek je inšpektorat sprožil v začetku lanskega leta, ko je ugotovil, da bi moral klub pridobiti gradbeno dovoljenje, saj lahko brez slednjega postavi le 7 in ne 15 metrov visok balon.

Inšpektorat je zato Olimpiji že spomladi lani naložil, naj v 30 dneh od vročitve odločbe odstrani nelegalno postavljen balon, armiranobetonske plošče, oporni zid ob balonu in zemljišče uredi v prvotno stanje. Klub tega ni storil, temveč se je raje pritožil na ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki pa je septembra lani njegovo pritožbo zavrnilo. Nogometni klub se je nato obrnil še na upravno sodišče in sprožil upravni spor, ki še ni končan. Klub je hkrati s tem inšpekcijskim postopkom pristal v nemilosti inšpektorja za okolje, ki je ugotovil, da vpihovalniki povzročajo preveč hrupa.