Pravst je pojasnil, da z današnjim dnem v veljavo stopijo nova priporočila Evropske komisije, kar se tiče uporabe splošnih zdravstvenih trditev.

»V praksi to pomeni, da bo moralo na izdelku, na katerem je napisano 'Koristno za vaše zdravje', biti pripisano na primer tudi 'Vsebuje vitamin C', ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema,« je poudaril Pravst. Zdravstvena trditev bo morala biti poslej v neposredni bližini splošne trditve.

V Sloveniji imamo sicer s tem manj težav kot v nekaterih drugih evropskih državah, saj so se pri nas trditve na živilih začele pojavljati šele, ko je Evropa leta 2006 sprejela uredbo, ki evropskega potrošnika varuje pred zavajanjem. »Na Irskem imajo tako vsaj trikrat več trditev na proizvodih kot v Sloveniji,« je dejal Pravst.

Na primeru je pojasnil še razliko med prehransko in zdravstveno trditvijo. »Prva recimo pravi, da je mleko naravni vir kalcija, zdravstvena trditev pa potrošniku pove še, da je mleko vir kalcija, kalcij pa ima pomembno vlogo pri rasti in pri zdravju okostja.«

Elizabeta Mičović z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je medtem izpostavila, da je korist nove zakonodaje v tem, da se končuje prehodno obdobje in morebitno zavajanje potrošnika, »saj je sedaj jasno, da so lahko živila označena z izključno s tistimi zdravstvenimi trditvami, ki so dovoljene in odobrene«.

Največ kršitev sicer še vedno predstavljajo trditve na izdelku, ki so izpeljanke iz odobrenih trditev. »Hujše kršitve pa se zmanjšujejo, saj so tudi potrošniki postali bolj izobraženi in takim trditvam ne verjamejo,« je povedala Andreja Mojškrc iz Zdravstvenega inšpektorata RS.

Wolfgang Gelbmann iz Evropske agencije za varnost hrane je še pojasnil, da so morali v agenciji največ zdravstvenih trditev zavrniti, ker ni bilo verodostojnih znanstvenih dokazov iz raziskav ali pa so bili ti pomanjkljivi.

Bruselj predlaga nova pravila za varnejše proizvode na trgu

Evropska komisija je danes predlagala nova pravila za izboljšanje varnosti potrošniških proizvodov na enotnem trgu in okrepitev nadzora vseh neživilskih proizvodov, tudi tistih, ki so uvoženi iz tretjih držav. To naj bi prispevalo k okrepitvi varstva potrošnikov in zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev za podjetja.

Trenutno so pravila unije o varnosti potrošniških proizvodov razdrobljena in razpršena po več različnih zakonodajnih aktih, kar po navedbah komisije ustvarja vrzeli in prekrivanje.

Zakonodajna predloga, ki ju je komisija sprejela danes, pa naj bi omogočila boljšo skladnost pravil, ki urejajo potrošniške proizvode, njihovo identifikacijo in sledljivost ter boljše usklajevanje načinov, na katere organi preverjajo proizvode in izvršujejo predpise o varnosti proizvodov v vsej EU.

Med najpomembnejšimi novostmi, ki jih prinaša nov sveženj, so: jasnejša opredelitev odgovornosti proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev, učinkovitejša orodja za ukrepanje proti nevarnim in neskladnim proizvodom v vseh sektorjih ter boljša sledljivost potrošniškim proizvodom po vsej dobavni verigi.

Za zagotovitev boljše sledljivosti bodo morali proizvajalci in uvozniki poskrbeti za to, da bo na proizvodih navedena država porekla. Če zaradi velikosti ali narave proizvoda to ne bo mogoče, bo potrebna navedba na embalaži ali dokumentu, priloženemu proizvodu. Za proizvode, izdelane v uniji, se navedba nanaša na unijo ali določeno članico.

Dva zakonodajna predloga za izboljšanje varnosti proizvodov dopolnjuje še večletni načrt za nadzor trga. Ta določa 20 konkretnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti do leta 2015 za izboljšanje nadzora trga v sedanjem regulativnem okviru, dokler ne začnejo veljati nova pravila.

O predlogih bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet, v okviru katerega odločajo članice unije. Nova zakonodaja naj bi začela veljati leta 2015.

Na sveženj so se že odzvali v Evropskem združenju potrošniških organizacij (Beuc). "Današnji načrti vključujejo dragocene izboljšave. Od proizvajalcev se bo zahtevalo, da izboljšajo sledljivost proizvodov. Komisija bo lahko ukrepala, vključno s stalno prepovedjo prodaje," so ocenili. Ob tem so Evropski parlament in članice unije pozvali, naj ne zamudijo priložnosti za izboljšanje varnosti proizvodov, ki se prodajajo v Evropi.