Z gradnjo urgentnega centra v Izoli bodo zagotovljeni sodobni pogoji za izvajanje službe nujne medicinske pomoči za območje obalno-kraške regije, vključno z združitvijo primarne in bolnišnične urgentne službe na enem mestu. Projekt obsega manjšo rekonstrukcijo obstoječega objekta, v večji pa novogradnjo prizidka k obstoječemu objektu Splošne bolnišnice Izola. S tem bo zagotovljena večja učinkovitost, dostopnost in višja strokovna raven izvajanja neprekinjene nujne medicinske pomoči. Poleg tega se bosta povečali tudi hitrost in učinkovitost obravnave nujnih akutnih stanj, skrajšala se bosta čas čakanja na zdravstveno obravnavo nujnih pacientov in ležalna doba hospitaliziranih pacientov. tt